Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:74
Tarih:23/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, Sayın Bektaşoğlu "Esnaflarımıza dönük olarak bir ödeme kolaylığı olacak mı?" şeklinde bir soru sordular. Şunu söylememe müsaade edin: Biliyorsunuz, özellikle geçmişe dönük olarak geçen sene, ağustos ayında bir yasal düzenleme yaptık, vergi ve sigorta primi borcu olan esnafımız için otuz altı aya kadar bir taksitlendirme imkânı getirdik. Yine, ocak başı itibarıyla da bu yeniden yapılandırmada yapılan ödemeleri de dört ay süreyle, mayısa kadar erteledik. Ayrıca -yine esnafımız açısından son derece doğru bir karar olduğunu tekrar söyleyeyim- ocak, şubat ve mart aylarında sigorta primi ödemelerini de dokuz ay süreyle faizsiz olarak erteledik.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Referandum olmasaydı erteleyecek miydiniz Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Nasıl?

DİDEM ENGİN (İstanbul) - 16 Nisanda referandum olmasa erteleyecek miydiniz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Evet. Referandumla ne ilgisi var?

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Nasıl denk geldi o zaman? (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım lütfen.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, alkışlamayın, bence çok garip bir soru. Yani ekonomiyle ilgili...

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Çok garip değil, çok yerinde bir soru.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bakın, siz her şeyi referandum cephesinden okursanız büyük bir hata içerisine girersiniz. Biz 2016 Ağustos ayından bu yana...

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Onu biz değil, seçmenler düşünüyor.

BAŞKAN - Sayın Engin...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...arka arkaya, ekonomide canlılık meydana getirmek, bir taraftan talebi canlandırmak, bir taraftan işletmelerimize finansal kolaylıklar getirmek için çok sayıda karar aldık. Yani, bu düzenlemeyi, aynı düzenlemeleri esnafımız için de yaptık. Onun için lütfen buradaki düzenlemelerimizi... Hiç aklımızın ucundan böyle bir şey geçmedi, onu özellikle ifade edeyim.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Keşke araştırma önergelerimizi de reddetmeseydiniz.

BAŞKAN - Sayın Engin, lütfen müdahale etmeyin.

Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yine, esnafımıza dönük olmak üzere, biliyorsunuz, KOSGEB üzerinden 50 bin liraya kadar üç yıl vadeli faizsiz bir kredi imkânı getirdik. Dolayısıyla -Sayın Bektaşoğlu, sizin de takip ettiğinizi tahmin ediyorum- inşallah esnafımıza bu finansal kolaylıkları, mali kolaylıkları sağlamak suretiyle şu içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla bir miktar daha rahatlamalarına katkı sağlayacağız, buna da devam edeceğiz, teşekkür ediyorum.

Sayın Üstündağ, bu zeytinyağı primi ve bal üretimine ilişkin primler konusunda detaylı bilgiler yok, bana müsaade ederseniz, onu arkadaşlardan temin edince size bilgi olarak vereyim. Ama, çiftçilerimizin alın terini gerçekten ödüyoruz. Yani, en son 2017 yılında, tarımsal destekleme bütçesine bakıyorum, 18 milyar lira çiftçimize farklı adlarla, farklı üretim yapan kesimlere bu ödemeleri yapıyoruz. Helal olsun yani çiftçimiz gerçekten bunların hepsini hak ediyor. En son, biliyorsunuz, yemde, gübrede KDV'yi kaldırdık. En son yine bu paketin içerisinde çiftçi kardeşlerimizin borçlarını yeniden yapılandırdık. Hep beraber, sizlerin de desteğiyle, inşallah çiftçilerimizin refahının artırılması için birlikte güzel çalışmalar yapacağız.

Sayın Akçay, müsaade ederseniz, bunu Millî Savunma Bakanlığından soruyorum yani bu konu hassas bir konu, çok önem veriyoruz, oradaki yürütülen mücadele ülkemizin güvenliği için son derece hassas ve oradaki çalışmaları yürüten personele ilişkin gerekli çalışmaları yapıyoruz derken arkadaşlar bana şöyle bir not gönderdiler: Suriye'deki görevli askerî personele tazminat ödenmesine ilişkin usul ve esaslar şu anda Bakanlığımız tarafından Başbakanlığa gönderilmiş durumda; takip ediyoruz, en yakın zamanda bununla ilgili gerekli düzenlemeyi de çıkaracağız. Ben de bu arada teşekkür ediyorum, bu bilgi de bana gelmiş oldu, paylaşmış olduk onları.

Sayın Sarıhan İşsizlik Sigortası Fonu ve Ahilik Fonu'yla ilgili bir değerlendirmede bulundular. Yani, İşsizlik Sigortası Fonu'nun tabii temel varlık nedeni, çalışanlarımızın herhangi bir şekilde işsiz kaldıkları durumda bu döneme ilişkin bir sigorta sistemi oluşturmaktadır. Aynı şekilde, Ahilik Fonu'nun da amacı esnafımızdan herhangi bir nedenle iş yeri kapanan esnaflarımıza bu dönemde bir gelir desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dolayısıyla burada şunu da açıkça ifade edeyim ki bütün bu Ahilik Fonu çalışması yapılırken Esnaf Sanatkârlar Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerimizle çok güzel istişareler yapıldı, kendileriyle görüş alışverişinde bulunuldu, tasarının oluşmasında da kendilerinin katkıları var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Burada gerçekten isminin dahi belirlenmesinde esnaf odalarımızın talebi vardır, katkısı vardır, tasarının oluşmasında da çok güzel bir çalışma yapıldı. Burada hani, iyi gün var kötü var, kötü günde esnafımıza mutlaka böyle bir sigorta sisteminin kurulması başta esnafımızın talebidir; biz de onu, bu şekilde yerine getirmiş oluyoruz.

Sayın Tanal, Sümer Holding'deki bir kamu görevlisinin yakınına ilişkin bir atama bilgisini ifade ettiler. Buradaki yapılan tayinlerden bilgim vardır, onayım da vardır. Buradaki yapılan atamalarda yani ilk atandığı yer konusunda bilgim ilk başta yoktur, daha sonra bu kişinin diğer kuruma geçişi aşamasında bilgi sahibi olmuşumdur. Burada bana yapılan açıklamalar hem ilk atamada hem de tayinde kişiyle ilgili bir ihtiyaç ve liyakat olduğu bilgisidir. Biz buna itibar ederek bu onayı verdik. Ama bu ne kadar doğrudur hepimizin vicdanlarında tartılması gereken bir konudur; onu da ifade etmek gerekiyor.

Sayın Kayışoğlu, Bursa özelinde ilaç ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin birtakım tedirginlikler ifade etti ama onlara tek tek bakmak lazım. Normalde, Hükûmet olarak gerçekten hizmet bakımından en iyi olduğumuz alanların başında sağlık geliyor. Dolayısıyla münferit hadiseler olduğunu belki değerlendirmek lazım...

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Münferit değil bu söylediklerim Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...veya o bilgileri tekrar bir kontrol etmek lazım. Eğer o bilgileri bizimle paylaşırsanız...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sayın Bakanım, gece acile saat on birde bir gidin, duruma bir bakın.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, yok, siz...

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Bakan olarak değil.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Ben, Bayburt'a ne zaman gitsem acile gidiyorum, diyorum ki: "Gelin bakalım, bir hastanenin iyi olup olmadığı acil servisinden belli olur." Bunu da biliyorlar; ben, Bayburt'a gittiğimde mutlaka acil servise uğruyorum. Ama rica ediyorum, burada bir şey yok yani... Herhangi bir yerde bir aksama olabilir Hükûmet olarak bizim görevimiz, bu aksaklıkların üzerine gitmek ama sağlık sisteminde ilaca erişimde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Bir gün canlı yayın yapalım size Sayın Bakan, telefonunuzu alalım da.

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakika daha ek süre veriyorum size.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum.

Yani sağlık hizmeti sunumunda ve ilaca erişimde hani gerçekten son on dört yılda olağanüstü gelişmeler oldu; vatandaşımız, ilacını eczaneden de alabiliyor, hastanede de bulabiliyor.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - İlaçlar SGK kapsamından çıkarıldı.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yatak noktasında çok nitelikli hastaneler bu dönemde hizmete girdi ama lütfen, rica ediyorum, ben de Sağlık Bakanımızla paylaşayım, herhangi bir hadiseyle karşılaştıysanız onun da üzerine gideriz. Çok güzel hastanelerimiz var, çok güzel doktorlarımız var, hemşirelerimiz çok güzel hizmetler yapıyorlar. Ben, kendilerine de bu arada teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum.

Niğde konusunda ise büyükşehir belediyelerine ilişkin olarak sayın vekilimiz bir tahminde veya bir düğümden bahsetti. Bende böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla bu konuda bir çalışma yürütülüyorsa bile Hükûmet olarak bu çalışmalar neticelendiğinde zaten gerekli açıklamaları yapıyoruz.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.