Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:74
Tarih:23/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde grubum adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum ve yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, biraz evvel doğrulardan, gerçeklerden ve yalanlardan bahsedildi. 2002 öncesi Türkiye'den biraz bahsedeceğim, o zaman hangi yalanlarla karşı karşıya kalındığını herhâlde herkes çok daha net görecektir.

Anayasa'mıza göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. "Sosyal devlet" ibaresi 1961'de Anayasa'mıza girmiş ve 1961'den bugüne kadar da "sosyal devlet" ibaresi Anayasa'mızın içerisine dercedilmiştir fakat 2002 öncesine kadar sosyal devletin esamesi asla okunmamıştır. Ne zaman? 3 Kasım 2002'den sonra AK PARTİ iktidara gelene kadar sosyal devletten bahsetmemiz asla söz konusu değildi. Popülist yaklaşımlarla, süper emeklilik gibi temelsiz vaatlerle, köhnemiş SSK hastaneleriyle ve maalesef, kötü idarecilikle zayıflatılmıştı.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - O günün koşullarında onlar da en lüks binalardı. Sanki doktorsuz bir memlekette doğdunuz.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - 2002 yılından önceki eski Türkiye'ye baktığınızda, insanlarımızın hastane kuyruklarında çile çektiği, rehin kaldığı; yaşlılarımızın emekli maaşı kuyruklarından vefat ettiği ve ambulansların saatler sonra geldiği; finansal ve idari açıdan sürdürülemez ve batmış bir sosyal güvenlik bütçesi vardı.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Siz başka bir ülkede mi yaşıyordunuz o zaman?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Siz oraları hatırlarsınız, biraz sonra geleceğim, merak etmeyin.

Çürümüş bir yeşil kart sistemi vardı; engellilerin, yaşlıların evlere hapsolduğu bir Türkiye vardı; engelli hakkından, yaşlı hakkından, gençlerimizin hakkından bahsetmek imkânsızdı. Özetle, Türkiye'de sosyal devlet anlayışı asla yoktu.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Şimdi evde kuyruk bekliyorlar, evde; beş ay sonraya...

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den itibaren sosyal devleti inşa etmeye başladık ve uygulamış olduğumuz sosyal politikalarla da şu ana kadar çok önemli adımlar attık arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Herhâlde kadınlara haklar da 2002'den sonra mı geldi?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Hatırlar mısınız -biraz evvel yalanları gündeme getiren milletvekilleri de iyi baksın- bu, eski Türkiye'nin fotoğrafıdır. Burası Okmeydanı SSK Hastanesi ve o dönemin SSK Genel Müdürü aynen şöyle söylüyordu: "İşçilerin olduğu yerlere hastane yaparsanız, nüfus artışı..."

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Şimdi gidin, aynı durumda, acilde 400 kişi var.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Şimdi de aynı durumda, aynı.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

Sayın Çalık...

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, sakin olun!

BAŞKAN - Sayın Çalık, bir dakikanızı rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, bir milletvekili konuşuyor, bunu dinlemeniz gerekmiyor mu acaba?

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - İlaç almak için kuyruğa bile giremiyorlar çünkü ilaçları SGK ödemiyor.

BAŞKAN - Söyleyecek sözünüz varsa söz istersiniz, uygunsa söz veririm. Lütfen, duyamıyorum sayın milletvekilinin söylediği şeyleri.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Doğruları söylemiyor da ondan.

BAŞKAN - Daha sonraki taleplerle ilgili bir değerlendirme yapmam gerekecek. Lütfen...

Buyurun Sayın Çalık.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, bu sadece bir tanesi ve o dönemin SSK Genel Müdürü şöyle söylüyordu: "Nüfus artış hızının fazla olduğu yerde tabii ki hastanelerde kuyruklar olacak." "İşçilerin olduğu yere hastane yaparsanız vaziyet bu olacak." diyen SSK Genel Müdürünün, isterseniz, internetten ATV'de Savaş Ay'la yaptığı programları izleyebilirsiniz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - En son ne zaman acile gittiniz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben kim olduğunu söylemiyorum, siz üstünüze alınabilirsiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - En son acile ne zaman gittiniz?

MUSA ÇAM (İzmir) - Hiç alınmıyoruz, hiç alınmıyoruz, hiç.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Eski Türkiye'de özel hastanelere, devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine gidemeyen yeşil kartlı vatandaşlarımızın hâli ortaydaydı. Sosyal güvenlik kapsamına dönüp baktığımızda, arkadaşlar, o gün 65 milyon nüfusumuz vardı ve 65 milyon nüfusun içerisinde sosyal güvenlik kapsamındaki insanımız sadece 45 milyondu ve 20 milyon vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminden istifade edemiyordu. Yeşil kartlı vatandaşlarımızı buraya koyuyorlar ve onlar bırakın hastaneye, özel hastaneye, üniversite hastanesine, tedavi olamıyorlardı.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Üniversite öğrencilerini SGK'lı yaptınız.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben eczacıyım, o dönemi canlı yaşayan insanlardan biriyim.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Bugün eczacılar ne yapıyor?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sosyal güvenlik kapsamı oranı sadece 69'du arkadaşlar.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Üniversite hastaneleri gecelik 100 lira yatak parası alıyor, yatak parası.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Merak etmeyin, geleceğim.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Üniversite öğrencilerini SGK'lı yaptınız.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Şahısların isimlerini vereyim, yatak paralarını ödeyin.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, şimdi, geldiğimiz doğrular ve gerçek Türkiye burası.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - 18 yaşını doldurmamış çocuklardan yatak parası alıyorsunuz, isim vereyim, yatak parasını ödeyin.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, şu an nüfusumuz 80 milyona ulaştı ve bu 80 milyonluk nüfusun yüzde 97,5'uğunu biz sosyal güvenlik kapsamı içerisine aldık.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Ya yüzde 12 işsiz var, yüzde 12 işsiz, nasıl oluyor bu?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Yüzde 97'5'uğunu alırken bir tek vatandaşımızın dahi dışarıda kalmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Parayla aldınız, parayla.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yüzde 12 işsiz var, kalkmış "Yüzde 97 sigortalı." diyor ya.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bravo Başkanım, sen bize anlat, millete anlat, millet biliyor.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Parayı ödemeden, yatak parası ödemeden muayene olamıyorlar.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, bu, şu an Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamındaki insanlarımızın oranları. Evet, aktif çalışan olarak 21,5 milyon aktif çalışanımız var, emeklilerimiz 12 milyon, bakmakla mükellef olduklarımız 35 milyon.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - İşsiz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Toplam 68 milyon vatandaşımızın sosyal güvenlik kapsamı altında olduğunu bilin.

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - İşsiz kaç kişi?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Niye ikide bir af çıkarıyorsunuz, ikide bir af?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Geriye kalan, genel sağlık sigortası kapsamında 11 milyon vatandaşımız var ve bunun için, çökmüş olan yeşil kart sistemini ayağa kaldırdık ve genel sağlık sigortasını ilan ettik. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ne kadar işsiz var, onu da söyle?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - İşsizlik rakamı kaç oldu, işsizlik? Bir de işsizliği anlat.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, genel sağlık sigortasıyla birlikte, şu anda, geliri 590 TL'nin altında olan 7,4 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortasından istifade etmesi için, özel hastaneden üniversiteye gitmesi için primlerini biz yatırıyoruz. Toplam 7,4 milyon vatandaşımızın genel sağlık sigortasından istifade etmeleri için primlerini biz yatırıyoruz. Bugün çıkaracağımız yasa tam da burada 2,7 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bu vatandaşlarımızı direkt olarak ilgilendiren bu yasayla birlikte genel sağlık sigortasıyla istedikleri hastanelerden hizmet almalarını sağlayacağız.

Yapmış olduğumuz genel sağlık sigortasında gelir tespiti istiyorduk, artık gelir tespiti yapmadan, geliri 590 TL'nin üzerinde olan vatandaşlarımızın primlerini tek bir rakama bağlıyoruz; 53,9; bundan sonra 2,7 milyon vatandaşımız 54 TL prim ödeyerek istedikleri hastaneye gidecek ve 71 TL, 213 TL, 426 TL prim ödemeyecek, sadece 54 TL primle istedikleri hastaneye gidecek.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - 10 bin lira geliri olan da 54 TL ödeyecek; hiç geliri olmayan da 10 bin lira geliri olan da.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Öyle değil. Doğruyu söyle.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Aynen öyle.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, sosyal devlet olma anlayışı budur, hastaları hastane kuyruklarında bekletmek değildir.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Sosyal devlet katkı parası almaz vatandaşından, eczaneden katkı payı almaz, yatak parası almaz.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, şu anda sağlığa yapmış olduğumuz yatırımlar 7 kat artmış ve 111 milyar, hastanelerimizin, Sağlık Bakanlığımızın bütçesini artırmış vaziyetteyiz.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Lüks oteller yapıyorsunuz, doktorsuz oteller.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlar, biraz evvelki Okmeydanı'ndan sonra doğru budur, gerçek budur, hastane kuyruklarından geldiğimiz Türkiye fotoğrafı da burasıdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ne kadar sağlıkçı açığı var?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bunlar sosyal güvenlikte yapmış olduğumuz reformlar, daha yapmaya devam edeceğiz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - En son ne zaman acile gittin? Dört gün önce acile gittim ben.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bugünkü yasada esnaflarımız için çok önemli düzenlemeler yapıyoruz.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Bursa) - Yoğun bakım yok, yoğun bakım.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerde, ilk günden itibaren, onlara can suyu ve kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla vermiş olduğumuz destek tam 19 milyara yükselmiş vaziyette ve bunların faizlerini biz sübvanse ediyoruz. Bütçeden 1,3 milyonluk sübvansiyonu yapıyoruz.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Suriyelilere verdiğinizi Türk vatandaşlarına niye vermiyorsunuz, onu anlatın.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ama eski Türkiye'de doğru olan bir şey vardı, hatırlar mısınız bu fotoğrafı: Esnafın, Başbakanlığın önünde, Başbakanının önüne kasayı fırlattığı tarih. Ve o günden bugüne eski Türkiye'den...

BÜLENT YENER BEKTAŞOĞLU (Giresun) - Şimdi daha kötü esnaf, daha kötü.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Daha kötü, daha kötü; yazar kasası kalmadı esnafın.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Yazar kasa kalmadı, doğru söylüyorsunuz.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Atacak yazar kasası yok.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve Başbakan bu esnafın attığı kasadan sonra çekip gidiyordu. Biz esnafın bütün sorunlarına kulak veriyoruz arkadaşlar, siz hiç merak etmeyin, her türlü derdine ilaç oluyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Dükkânını kapatana para veriyorsunuz.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Parayı siz vermiyorsunuz, esnaf veriyor primi.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve Ahilik Sandığı kuruyoruz. Kurduğumuz fonla da, problem yaşayan BAĞ-KUR'lu esnaflarımız -bütün esnaflarımızla ilgili çıkaracağımız Ahilik Sandığıyla birlikte oluşan fondan- işsiz kaldıkları anda, sekiz aydan on aya kadar işsizlik maaşını biz ödeyeceğiz. Ve sadece yüzde 2'lik ödeyecekleri primle biz işsizlik maaşlarını karşılayacağız. Biz esnafımızı desteklemeye devam ediyoruz.

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Süre bitti, süre.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - "Sandık" deme Başkanım, bunlar sandıktan korkar, 11 seçimdir kaybediyorlar, "sandık" deme.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve sosyal devlet olma anlayışıyla birlikte sosyal yardımlarımızı tam 1,6 milyardan 45 milyara çıkardık değerli arkadaşlar, sosyal devlet olma anlayışı budur.

Ve Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde orta gelişmişlik insani seviyesinden, yüksek gelişmişlik insani seviyesine çıktık. Bu, neyle oldu arkadaşlar? Güçlü ekonomiyle oldu, uygulanan güçlü sosyal politikalarla oldu.

Ve güçlü Türkiye için biz diyoruz ki: Tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, kararımız evet diyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Tek adam için...

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine sonuna kadar devam edeceğiz ve bilin ki, bu yapılan çalışmaların tamamı milletimiz içindir.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, bravo Başkanım! Görsünler, görsünler!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Bu cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi...

AKIN ÜSTÜNDAĞ (Muğla) - Evet, tek adam...

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) - Azerbaycan'a, Azerbaycan'a...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Evet, tabii ki evet.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Tabii ki "Evet." diyoruz. Bundan sonra herkes için "Evet." diyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Engelli kardeşlerimiz için de tabii ki "Evet." diyoruz, tabii ki "Evet." diyoruz, sonuna kadar "Evet." diyoruz, tüm kalbimizle "Evet." diyoruz.

Teklifin milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)