Konu:Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Olmak Üzere Darbeye Karşı Bombalar Altında Ciddi Bir Mücadele Veren, Kararlı Bir Duruş Gösteren Tüm Gruplara, Ayırt Etmeden Tüm Milletvekillerine Bir Kez Daha Teşekkür Ettiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:6
Tarih:12/10/2016


Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmak üzere darbeye karşı bombalar altında ciddi bir mücadele veren, kararlı bir duruş gösteren tüm gruplara, ayırt etmeden tüm milletvekillerine bir kez daha teşekkür ettiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben de başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız olmak üzere, darbeye karşı bombalar altında ciddi bir mücadele veren, kararlı bir duruş gösteren tüm gruplara, ayırt etmeden tüm milletvekillerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü, şuna inanıyoruz ki farklı görüşlerimiz, ideolojilerimiz, düşüncelerimiz olabilir, farklı partilerde siyaset yapabiliriz ama söz konusu vatansa, söz konusu bayraksa, söz konusu milletse gerisi teferruat diyorum, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)