Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:22/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 456 sıra sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef, yine hızla hazırlanmış bir torba yasa ve maalesef, yine sorunları çözmekten ziyade o yaralara anlık kompresler yaparak geçiştirmeye çalışılan bir torba yasa mantığı ve yine, her yerinden yana yakıla finansman ihtiyacının hissedildiği bir torba yasa.

Evet, ne yapıyoruz bu torba yasada acaba? Buna bir göz atmakta fayda var. "Türkiye'de yerleşik olmayan kişiler yani yurt dışında yerleşik kişilere Türkiye'den konut ve iş yeri aldıklarında KDV ödemeyecekler." diye bir istisna getiriyoruz. Peki, buradaki amaç ne olabilir? Acaba Sayın Bakanın dediği gibi inşaat sektörünü canlandırmak mı? Bunun olmadığı kesin çünkü inşaat sektörü buradaki istisnayla canlanmaz, bunu biliyoruz. Peki, yana yakıla döviz ihtiyacını karşılamak mı? "Bu konuda bir projeksiyonumuz var mı?" diye sorduk Sayın Bakana ve bürokratlara yani vazgeçtiğimiz KDV'yle acaba bize gelecek döviz gelirini kıyasladık mı, bir projeksiyon yaptık mı? "hayır" dediler, böyle bir projeksiyon henüz yapılmamış.

Değerli vekiller, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine bu uygulamanın yapılması son derece aykırı. Çünkü, bu durumda ne olacak? Yabancılar en lüks yerleri KDV'siz olarak satın alacaklar ama bizim vatandaşlarımız bu lüks yerlere kenardan bakacaklar sadece. 73'üncü maddeye göre de aykırı çünkü vergi ödevi maddesidir bu yani herkes mali gücüne göre vergi mükellefi olarak vergi vermekle yükümlüdür. Buradaki mali gücü de kamu maliyesine göre harcamalardan da anlayabiliriz, gelirlerden de. Yine şunu hatırlatmayı bir görev biliyorum ki harcamanın niteliğinde farklılık yok ise mukimlik farklı vergi ödemenin nedeni asla olamaz.

Şimdi, tüm bunları hatırlattıktan sonra, başka bir nokta daha var, ona da değinelim. Dedik ki Sayın Bakana: "Peki, kaç yıl satılmayacak? Yabancı KDV ödemeden bunu aldığında kaç yıl satmayacak?" Çünkü, ne yaparsınız? Yabancı birisine aldırıp ondan dolaylı olarak satın alabilirsiniz. Böyle bir tehlike var mı? Var. Dediler ki: "Böyle bir yıl getirmedik." O zaman bunu düşünmeniz lazım diye söylediğimizde "Genel Kurula gelir." dediler ve işte şimdi Genel Kurula "bir yıl" şeklinde böyle bir teklif, önerge verilmiş oldu.

Peki, bu kimin işine yarayacak yani KDV almadan yabancılara satış inşaat sektöründeki bütün müteahhitlerin işine yarayacak mı, sektörün işine yarayacak mı, yan sanayinin işine yarayacak mı? Şunu söyleyeyim ki 5-6 müteahhidi geçmeyecektir bu indirimden yararlanan. Zaten yabancılar lüks konutlara geliyor, bunlarda da zaten 1+1 daireler 700-800 bin liradan aşağı satılmıyor, onlar da zaten bu dairelere prim amacıyla, rant getireceği amacıyla ilgi gösteriyorlar.

Değerli vekiller, zaten son bir aylık gazetelere bakarsanız bu meşhur müteahhitlerin -isimlerini vermeyelim ama- demeçleri var yani bu kanunun, bu maddenin geleceğini bizlerden, sizlerden önce biliyorlar. "Şu şekilde satış yapacağız, bu miktarda satış yapacağız." diye de gazetelerde boy boy demeç vermişler, inceleyebilirsiniz.

Şimdi ben başka bir gazete kupürü getirdim size, isteyen arkadaşa bunu takdim edebilirim kürsüden indikten sonra. İsim vermiyorum, falanca gayrimenkul projesiyle ilgili önemli bir açıklama yapılıyor, deniyor ki: "47 adet rezidans daire 90 milyon 594 bin dolar + KDV ile satıldı. 47 daire için dün el sıkışan alıcının İranlı bir iş adamı olduğu biliniyor."

Şimdi, bakın, 90 milyon 594 bin dolar + KDV. Şimdi bu -el sıkışıldı- bekletilecek ve bu yasa, bu madde çıktıktan sonra bu kadar KDV kaybı da gidecek yüzde 8'den düşündüğünüzde. Yani, bunun haberi zaten çok önceden piyasaya verilmiş ve burada tekrar belirtiyorum ki Anayasa'nın 10'uncu ve 73'üncü maddelerine aykırılık var, eşitlik ilkesine aykırı.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim ben de Sayın Karabıyık.