Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:72
Tarih:21/02/2017


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün çok önemli bir kanun çalışmasını daha yapıyoruz. Son dönemde reel sektörün gelişmesi, üretimin, istihdamın gelişmesi ve Ziraata olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili çok önemli yasa çalışmalarını hep birlikte yaptık. Ekim ayından bu yana, yatırım ortamının iyileştirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması -ki bu çok önemliydi- gerçekten son dönemlerde sıkıntı yaşayan sektörlerimizin rahatlaması açısından birçok başlıkta Maliyemizin borçları yeniden yapılandırdığı bir yapılandırma kabul ettik Meclis olarak, bu çok önemli bir çalışmaydı. Daha sonra Taşınır Rehni Kanunu'nu hep birlikte yaptık, yine reel sektörün talebi doğrultusunda gerçekleştirdik. Yine, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu çıkarttık. Bu da çok önemli bir reform kanunu ve sanayimizin gelişmesi, inovasyonun, AR-GE'nin gelişmesi için çok önemli bir kanundu.

Varlık barışını hep birlikte gerçekleştirdik. Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yatırımlar ve finansmanla ilgili bir barış kanunu ortaya çıktı.

Yine, Varlık Fonu geçtiğimiz günlerde kanunlaştı ve Varlık Fonu Türkiye'de yürürlüğe girdi. Çok önemli bir kanun çalışması ve Türkiye'nin büyümesiyle ilgili, zenginleşmesiyle ilgili, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yapacağı yatırımlarla ilgili çok önemli bir kanun çalışması oldu.

Yine, yaptığımız bir torba kanun çalışmasında, Kredi Garanti Fonu'nun desteklenmesi açısından, 250 milyar liraya kadar hazinemizin desteğini artırdık ve Kredi Garanti Fonu reel sektöre kredi veren bankalara teminat olmak üzere böyle bir sistemi harekete geçirdi. Bu da çok önemli bir kanun çalışmasıydı.

Yine, Kredi Garanti Fonu'nun bu çalışmasından sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Kredi Garanti Fonu'nun ortaklaşa yaptığı bir çalışmayla, "nefes kredisi" adı altında, Sayın Başbakanımızın da himayesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayesinde gerçekleştirilen bir KOBİ kredisi ortaya çıkarıldı ve bunun akabinde bir istihdam seferberliği başlatıldı. İstihdam seferberliğinde de; yeni alınacak işçi için artı 1 işçi alanlar için de devletimizin destekleri, her türlü desteği çıkardığımız kanunlarla ortaya kondu.

Yine yakın zamanda, konut satışlarında KDV'nin indirilmesi ve beyaz eşyada, mobilya sektöründe ÖTV'nin düşürülmesi ve sıfırlanması sonucu sektörde büyük bir hareketlilik ortaya çıktı.

Bütün bu kanun çalışmalarını, son dönemde, hep birlikte yaptık ve büyük çoğunluğunu biz Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten, bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman "Bunları biz mi yaptık? Bu kadar büyük çalışmayı, reel sektöre destek anlamında bu kadar güzel çalışmayı biz mi yaptık?" dediğimiz de oluyor çünkü çok hızlı bir şekilde, çok işe yarar, çok elle tutulur, çok somut çalışmalar ortaya kondu. Bu çalışmalar neticesinde, KOSGEB'in aralık ayında 15 bin, şimdi ise yeni başvurular alarak yaklaşık 250 bin kişiye yönelik başlattığı 50 bin TL'lik, bir yıl ödemesiz, üç yıl ödemeli bir desteği söz konusu. Yine, İŞKUR'un gerek işverenlere karşı gerekse iş bulamayanlara, işsizlere karşı uygulamış olduğu sistem genişleyerek devam ediyor. Esnaf kredileri yüzde 4 faizle, 150 bin liraya kadar artarak devam ediyor. Ziraat destekleri devam ediyor. Ve bütün bunlara karşın da Hükûmetimiz, ocak ayında işverenlerimizin işveren payı vergilerini ilk üç aydan son üç aya erteleyerek onları biraz daha rahatlatmış oldu.

Şimdi, bugün yapacağımız yasa çalışmasıyla da yine toplumumuzun önemli kesimlerini burada rahatlatma, borçları yapılandırma noktasında bir çalışma yapacağız. Nedir bunlar? Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinde çiftçimizin kullandığı krediler ve takibe düşen borçlarının yeniden yapılandırılması; TEDAŞ'ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarının yeniden yapılandırılması; esnafımıza bir Ahilik Sandığı, Ahilik Fonu kurulması ki bu çok önemli. "İşsizlik sigortası" gibi esnafımızın dara düşeceği zamanlarda yardımına yetişeceği çok önemli bir fon kuruluyor bu yasa çalışmasıyla birlikte.

Yine, uzun zamandır, yeniden yapılandırmada hep söylenen bir şey vardı: "Vergisini zamanında ödeyene ne verilecek, ne yapılacak?" İşte bu kanun çalışması içerisinde vergisini düzenli ödeyen mükelleflere de yüzde 5 indirim uygulanması konusunda bir çalışma var.

Vatandaşlarımızın yurt dışında ikamet eden ana, baba, eş ve çocuklarına genel sağlık sigortası uygulaması yine bu yasa içerisinde getiriliyor. İş yeri ve konutu dövizle satın alan Türkiye'ye yerleşmiş yabancılara KDV'den muafiyet tanınıyor. Genel sağlık sigortası için gelir testi yaptırmayanlara af tanınıyor. Teste girmeyenler on iki ay içinde bu testi yaptırarak yeni prim tutarı belirleyebiliyor. Çalışanlarını sigortalı olarak bildirmemiş ya da uygun olmayan bildirimde bulunmuş işletmelere verilen "teşviklerden yararlanmama" cezası bir yıldan bir aya indiriliyor ki bu sektör açısından çok önemli.

Bu yasa çalışmasıyla birlikte biraz önce konuşmamın başında söylediğim diğer yasa çalışmaları, hepsi de devrim niteliğinde. Gerçekten bu dönem reel sektörün talepleri günbegün alınarak değerlendirilmiş ve Meclisimiz tarafından Komisyonumuzda değerlendirilerek kanunlaştırılmıştır. Bütün bunların sahadaki uygulama sonuçları önümüzdeki günlerde birer birer alınacaktır.

Ocak ayına çok iyi bir ihracat rakamıyla girdik. Türkiye çapında yüzde 15'lik bir artış var. Şubat ayındada izlediğimiz kadarıyla yine şubat ayında da önemli bir artış geliyor. Ben inanıyorum ki başlatılan istihdam seferberliğiyle, alınan bu kararlarla, yapmış olduğumuz bu yasa çalışmalarıyla birlikte Türkiye büyümede, istihdam yaratmada ve ihracatını artırmada yeni bir "take off" vaziyetine geliyor. 2017 içerisinde bu gelişmeleri Nisan, Mayıs aylarından itibaren, şimdiden görmeye başladık ama daha olumlu neticelerini o aylardan itibaren görebileceğimizi zannediyorum.

Avrupa'da küçülme rekorları kırılırken Türkiye'de biz büyüme rakamımızı beğenmiyoruz. Doğrudur, Avrupa'ya göre çok iyiyiz ama kendimiz çok daha fazla büyümek istiyoruz. İnşallah, ben inanıyorum ki, alınan bu tedbirlerle, yapılan bu yasa çalışmalarıyla Türkiye'nin 2017 büyüme rakamını belirlendiği noktadan daha yukarıya taşıyacağımıza, daha iyi sonuçlar elde edeceğimize, gerek istihdam rakamlarımızla gerek ihracat rakamlarımızla gerekse büyüme rakamlarımızla çok daha iyi sonuçlar elde edebileceğimize ben yürekten inanıyorum; bunu da sabırsızlıkla bekliyorum, inşallah işverenimiz için de işçimiz için de ülkemizin geleceği için de.

Bu yasa çalışmalarına emeği geçen bütün Komisyon üyesi arkadaşlarıma, buradan, muhalefet partisi ve kendi Komisyon üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok önemli bir yasa çalışması yaptık. Özellikle esnafımız için kurulan Ahilik fonu çok önemli. Allah kötü gün göstermesin ama kötü günde de onların yardımına yetişecek bir fon kurulmuş oluyor.

Ben bu duygu ve düşüncelerle bu kanunun gerek ülkemize gerek milletimize gerekse iş âlemimize hayırlı, uğurlu olması dilekleriyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)