Konu:Dinin temeli olan ezanı susturmaya yeltenen İsrail yönetimini şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:71
Tarih:16/02/2017


Dinin temeli olan ezanı susturmaya yeltenen İsrail yönetimini şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HASAN TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz ki son günlerde İsrail yönetimi Müslümanların ilk kıblesi ve Resulüekrem Efendimiz, Peygamber'imizin miraca çıktığı kutlu beldede uluslararası hukuku, temel insan haklarını ve inanç özgürlüğünü bir kez daha hiçe sayarak siyonist düşüncenin tezahürü olarak ezana yasak koymaya çalışmaktadır. Tarihî yaşanmışlıklar göstermiştir ki ezana getirilmek istenen her türlü yasak Müslümanlar nezdinde büyük tepkilere yol açmıştır. Bundan dolayı, inanıyorum ki, Filistin topraklarında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimizin her biri çatılarına, balkonlarına çıkıp tekbirlerini getirerek Ezanımuhammediye'yi okumaya devam edecek; her evi bir cami, her çatıyı bir minare hâline getireceklerdir. Siyonizm başta olmak üzere dünyada hiçbir şer odağının nefesi Allah'ın nurunu söndürmeye yetemeyecek ve Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Bu vesileyle, şehadetleri dinin temeli olan ezanı susturmaya yeltenen İsrail yönetimini şiddetle kınıyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HASAN TURAN (İstanbul) - ...bu uygulamanın dünyanın bütün Müslümanları nezdinde yok hükmünde olduğuna inanıyorum.