Konu:Referandumda partilere seçim yardımı yapılmadığına ancak İŞKUR ile Savunma Fonu paralarının iktidarın isteği doğrultusunda kullanıldığına ve 15 Temmuz raporunun 16 Nisandan sonra açıklanmasının nedenini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:70
Tarih:15/02/2017


Referandumda partilere seçim yardımı yapılmadığına ancak İŞKUR ile Savunma Fonu paralarının iktidarın isteği doğrultusunda kullanıldığına ve 15 Temmuz raporunun 16 Nisandan sonra açıklanmasının nedenini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, referandumda partilere seçim yardımı yapılmıyor ancak iktidar partisi işçinin kara gün parası 103 milyar TL'yi İŞKUR aracılığıyla bir bir seçim bölgelerinde dağıtıyor. Bir yandan da Varlık Fonu'na devredilen 3 miyar TL'lik Savunma Fonu yine iktidarın isteği doğrultusunda kullanılıyor. Bu para -kara gün parası- aynı zamanda patronlara da ulufe gibi dağıtılıyor. 15 Temmuz raporuyla ilgili, 16 Nisandan sonra açıklanacağı bildirildi. "16 Nisanda 15 Temmuzu oylatıyoruz." deniyor ama rapor açıklanamıyor. Bu raporda gizli kapaklı ne var, niye açıklayamıyorsunuz? Açıklayamadığınız bir şeyi niye oylattığınızı iddia ediyorsunuz 16 Nisanda? Bir yandan öğretim üyelerini, İbrahim Kaboğlu gibi, Özdemir Aktan gibi öğretim üyelerini öğretim üyesi olarak çalıştıkları üniversitelerden atıyorsunuz, bir yandan da Ahmet Şık gibi gerçekleri açıklayanlara karşı zulüm yapmaya devam ediyorsunuz.

Teşekkür ederim.