Konu:İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:68
Tarih:09/02/2017


İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RUHİ ERSOY (Osmaniye) - Sayın milletvekilleri, "gönül coğrafyası" kavramını idrak edemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti devletini 81 vilayet ile 783 bin kilometreyle sınırlı tutarlar. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Semerkant'tan, Ötüken'den yayını çekerek can hâkimiyeti ülküsüyle yola çıkan bir milletin evlatları, İslam'la şereflenip nizamıâlem İlayıkelimetullah davasıyla Allah'ın davasını dünyada yeryüzüne hâkim kılmak ve adaleti tesis etmek üzere yola çıkmış olan bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak bu Meclisteyiz ve aziz Türk milletinin ferdi olarak dün Yemen'de, Galiçya'da ne işimiz varsa, Çanakkale'de ne işimiz varsa...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Çanakkale kendi memleketimiz ya.

RUHİ ERSOY (Devamla) - ...Kafkasya'da ne işimiz varsa bugün El Bab'a da aynı ruh ve aynı karakterle...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - 62 şehit oldu.

RUHİ ERSOY (Devamla) - ...Ankara'nın, Diyarbakır'ın ve büyük Türk milletinin güvenliği için gidiyor ve orada şehadet şerbetini aslanlar gibi içebiliyoruz. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Böyle mantık mı olur? 62 şehit oldu, 62 ya!

RUHİ ERSOY (Devamla) - Gerekirse bugün Türk milletinin şerefli mensubu bir parlamenter olarak...

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Elin çölünde 62 şehit oldu.

BAŞKAN - Sayın Yalım, lütfen...

RUHİ ERSOY (Devamla) - ...orada şehadete talip olduğumu ve görev istediğimi ifade ediyorum.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Senin benim kardeşim ölse böyle konuşabilecek misin?

RUHİ ERSOY (Devamla) - Çünkü inanıyorum ki "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan/Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan."

Saygılar sunuyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)