Konu:Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:66
Tarih:07/02/2017


Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Denizli Serbest Bölgede kaç firma faaliyet gösteriyor? Son beş yılda kaç firma faaliyete başladı? Yeni yatırım gözüküyor mu? Ne kadar istihdam var?

Teşekkür ediyorum.