Konu:Bir milletvekilinin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:65
Tarih:22/01/2017


Bir milletvekilinin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Anayasa değişikliği sırasında 339 milletvekili bu değişikliğe "evet" oyu verdi. Bir milletvekili Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain olarak ilan etmiş. Onu düzeltmesini talep ediyorum. Bu ülkede Anayasa değişikliğine "evet" oyu veren hiç kimse hain değildir. Hiç kimse bizim hainliğimizi ölçecek kalibreye, değere sahip değildir. Lütfen düzeltsin bunu.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.