Konu:CHP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:20/01/2017


CHP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ŞAHİN TİN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esnaf sorunları hakkında verilen Meclis araştırması önergesi üzerine AK PARTİ Grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, El Bab'da şehit düşen askerlerimize Allah rahmet eylesin diyorum ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ve temennim şudur ki öncelikle, Rabb'im bize, ülkemize, milletimize, askerimize güç, kuvvet versin; inşallah dış ve iç tehditlere karşı bizi muzaffer kılsın diyorum. Bütün duamız budur.

Değerli arkadaşlar, AK PARTİ olarak on beş yıldır esnaf ve sanatkârlarımızı her daim, her zaman destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz çünkü esnaflar, sanatkârlar ülkemizin direğidir.

Öncelikle, bugünkü esnaflarımızın kıyaslamasını yapmak için geçmişe de şöyle bir bakmak lazım. Geçmişte esnaflar hep tedirgindi. Neden? Çünkü siyasi istikrar yoktu. Neden? Çünkü ekonomik istikrar yoktu çünkü geleceğiyle ilgili hep tedirginlik ve korku içinde yaşadılar.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Şimdi daha perişanlar.

ŞAHİN TİN (Devamla) - Bunun örneklerini hep beraber yaşadık ve gördük. Enflasyon yüzde 70'lere dayanmış ve esnaf faiz oranları yüzde 70'lere çıkmış, gecelik faizler yüzde 7.500'lere kadar ulaşmış olan bir ekonomi içerisinde esnafların ayakta kalması ve sanatkârların kendi el sanatlarını yapmaları elbette ki beklenemezdi. Bu sebeple de, ülkenin gelişimi ve sanayisi her zaman geriye gitmiştir ya da duraklama içerisinde kalmıştır.

AK PARTİ'yle on beş yıllık yapmış olduğumuz çalışmalar ve icraatlara şöyle bir baktığımızda esnaf ve sanatkârlarımızı her alanda desteklediğimizi görmekteyiz. Buradan şu anlaşılmamalı: "Muhalefetin vermiş olduğu Meclis araştırma önergesinin AK PARTİ aleyhinde, karşısında." anlamında bir sonuç değil. Mesele şu: Biz Hükûmet olarak, Bakanlık olarak zaten esnaflarımızın gerekli haklarını ve onları her alanda, her yönde destekliyoruz ve bunun için de gayret sarf ediyoruz.

Bugünkü Türkiye'nin bulunduğu ortamı da göz önüne almamız gerekiyor. Bugün ülkemiz gerçekten zorlu bir süreçten geçmekte. Ekonomik olarak ülkemize uygulanan baskıların hep beraber farkındayız, kurları yükselterek ülkeyi ekonomik bir krize sokmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde, daha yakın bir zaman içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini, istila hareketini hepimiz yaşadık ve gördük. Türk milleti olarak bunun karşısında iktidarıyla, muhalefetiyle, halkıyla beraber dimdik durduk. Bu, birlikteliğimizdi. İşte, bugün görmemiz ve anlamamız gereken, yine, Türkiye'nin bu zorlu süreci içerisinde hepimizin birlikte olmasıdır. Hepimiz birlikte bu zamanı en iyi şekilde geçirerek, ondan sonra "Esnaflarımıza ve sanatkârlarımıza neleri yapabiliriz, hangi konularda katkıda bulunuruz?" bunların araştırmasını yapabiliriz. Hiçbir problem yok, bunun aleyhinde veya karşısında değiliz ama AK PARTİ'nin yaptıklarını da, Hükûmetimizin yaptıklarını da görmezlikten gelmek bize haksızlık olur, bunu görmemiz lazım.

Neler yaptık? Esnaf faizlerini yüzde 6'lara kadar düşürdük. Enflasyon yüzde 9'larda. Yine, 2017 yılında asgari ücret desteğimiz devam etmekte.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Esnafa verilmedi.

ŞAHİN TİN (Devamla) - Sicil affı getirdik, bundan 12,5 milyon vatandaşımız yararlanmakta. Yine, ilk üç aylık sigorta primlerinin ödemesini yılın sonuna kadar erteledik. Esnaflara can suyu verildi; 2016 yılında verildi, yine -inşallah, hayırlısıyla- 2017 yılında da esnaflarımıza 50 bin TL civarında can suyu olarak desteklememiz devam edecektir. Sanatkârların üretimini markalaştırmak adına yerel markaların oluşumu ve sınai mülkiyet haklarının oluşumuyla ilgili de yasalarımızı çıkardık. İŞKUR'la eleman desteklerine devam etmekteyiz. SGK primlerinde, yeni işe girenlerin, yine, aylıkları ödenmekte. Yeni iş kurmak isteyenlere 30 bin lira faizsiz kredi verilmekte. Çeklerde, yine, güvenin oluşması için cezai müeyyideler getirerek esnafımızın rahatlamasını sağladık. Genç girişimcilere 100 bin lira faizsiz kredi vererek, yine, genç girişimcilerin esnaf ve iş alanında gelişmelerini sağladık. E-ticaretin önünü açtık. KOSGEB ve esnaf ve sanatkârlarımızı bir araya getirerek iş geliştirme imkânlarını sağladık. Tabii ki, bu, ülkemizin zor bir zamanında, yine de hem sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın, sanatkârımızın yanında olarak Hükûmetimiz, devletimiz onlarla beraber, birlikte bu ülkenin zorluklarının üstesinden gelmeye gayret etmekte ve devam etmektedir. İnşallah bundan sonra da aynı süreçte Hükûmetimiz bununla ilgili çalışmalarını daha iyiye, daha güzele doğru getirecektir diyorum.

Grup önerisinin aleyhinde olduğumu belirterek Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.