Konu:HDP Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:20/01/2017


HDP Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Halkların Demokratik Partisi grup önerisi aleyhinde söz aldım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Daha önceki birçok birleşimde burada Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım'la karşılıklı olarak birbirimize birtakım sözlerimiz olmuştu ve ben Muş'ta yaşanan bir hadise üzerinden kendisiyle ilgili bazı bilgiler beklediğimi, kendisinin bu konuya bir açıklık getirmesini ifade etmiştim. O da buna mukabelede bulunmak suretiyle demişti ki: "Bununla ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. En ufak bir polis fezlekesi, en ufak bir savcılık tutanağı söz konusuysa -açık açık, bakabiliriz de- ben istifa edeceğim." Ben şimdi burada, soruşturması gizli yürütülen bir konuyla ilgili olarak ne bir fezleke göstermek niyetindeyim ne de savcılıkla ilgili bir belge göstermek niyetindeyim.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sen anlat, hikâyeni anlat.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ancak, söylemem gereken şeyleri sadece size buradan okumak istiyorum ve bütün bu hususu kamuoyunun takdirine bırakacağım. Dolayısıyla, son zamanlarda yapılmakta olan yargısal faaliyetlerle ilgili olarak, buraya çıkan sözcülerin, özellikle, bu faaliyetlerin bir suç isnadına konu olamayacağını; bilakis, bunların milletvekili faaliyetinden dolayı olduğunu ifade ettiklerini gördüğümüzde burada okuyacaklarımın bir milletvekili faaliyeti olup olmadığını da bütün bir Meclisin takdirine bırakacağım.

"14/6/2016 tarihinde güvenlik güçleri ile PKK/KCK terör örgütü mensupları arasında çatışma meydana gelmiş, terör örgütü mensubu 'Özgür Brusk' kod adlı E.Ö. ölü olarak ele geçirilmiştir. Bulanık Belediyesine ait cenaze aracı ile araca eşlik eden konvoyun Muş-Bingöl kara yolu üzerinde, Muş merkez Kepenek köyüne gömülmek üzere il merkezine giriş yapacağı bilgisi üzerine Muş Emniyet Müdürlüğünün 15/6/2016 tarihinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak Muş-Bingöl kara yolu üzerinde bulunan Çiftlik Uygulama Noktası'na alınmıştır.

Cenaze aracı konvoyuna eklenen 4 araç ve içerisindeki kişilerin yapılan sorgulamalarda arama kayıtlarının bulunmadığının tespit edildiği, cenaze nakil aracında cenaze nakil evraklarının tam ve eksiksiz olduğu anlaşılmıştır. Ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun cenaze konvoyunda gerekli kontrolleri yapmak amacıyla saat 14 sıralarında 06... plaka sayılı bir aracın içerisinde 4 kişinin olduğu görülmüştür. Yapılan kontroller esnasında, yol kontrolü sırasında emniyet şeridi üzerinde bulunan 06 plaka sayılı araç içerisinde ön koltukta oturan U.D. isimli şahıstan görevlilerce kimliğini ibraz etmesinin istenildiği, şahıs, görevlilere hitaben aracın milletvekili aracı olduğunu, kendisinin milletvekilinin koruması olduğunu ve araçta arka koltukta Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın olduğunu beyan etmesi üzerine..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Çok komiksin.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...aracın arka kısmında, cam kenarında Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın olduğunun görüldüğü, araçtaki diğer şahısların kimlikleri istenildiğinde U.D. isimli şahsın bel kısmında bir silah olduğunun fark edildiği, bu silaha ilişkin ruhsat ve ruhsat bilgilerinin istenilmesi üzerine U.D. isimli kişinin görevlilere hitaben 'Silah, Milletvekili Ahmet Yıldırım'a ait ancak silahı ben taşıyorum.' demesi üzerine şahıstan tekrar silahın ruhsatını ibraz etmesinin istenildiği, şahısın bunun üzerine görevlilerin yanında, belinde bulunan silahı çıkartarak arka koltukta oturan Milletvekili Ahmet Yıldırım'a uzattığı ve bahse konu silahın Milletvekili Ahmet Yıldırım tarafından..."

BURCU ÇELİK (Muş) - Yalan söyleme! Yalan söylemeyi bırak artık. Ayıp, ayıp!

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, ne anlatıyor, hangi belgeyi anlatıyor Sayın Başkan?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Nedir bu? Hangi şeyden alınmış?

BAŞKAN - Belgesini söyleyecek herhâlde.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır, Sayın Başkan...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...alınarak belinin arka tarafına konulduğu görülmüştür."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sonuna kadar okusun, hangi belgeyi okuduğunu söylesin.

BAŞKAN - Söyleyecek, tamam.

Sayın Çavuşoğlu...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır, "gizli" dedi. Yalan atıyor, iftira atıyor. Senaryo okuyor Sayın Başkan, asla kabul etmem, hangi belgeyi okuduğunu söylesin.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım....

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hangi belgeyi okudun?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yalan atıyor yalan! Yalancı bu adam, Boğazına kadar yalancı bu adam, yalancı!

BAŞKAN - Sayın Yıldırım...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, ben bu konunun herkes tarafından duyulması için...

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, bir dakika...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hikâye anlatıyor Sayın Başkan, böyle bir şey yok.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Siz her gün iftira atıyorsunuz bize.

BURCU ÇELİK (Muş) - Yargıya nasıl müdahale ediyor?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hem "gizli" dedi, hem "söylemeyeceğim" dedi, hem de kendi yorumunu okuyor. Yalancı bu adam, müfteri bu adam, yalancı!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Kendi yorumu, kendi belgeleri.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım... Sayın Yıldırım, kürsüde hatip var, konuşuyor.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, hangi belgeyi okuyor bu adam?

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Biraz sonra sataşmadan söz alacaksın.

BAŞKAN - Ya, bir müsaade edin.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır, hangi belgeyi okuyor bu adam?

BAŞKAN - Bir müsaade et.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yalancı, yalancı bu adam!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, süre kaybı var.

BAŞKAN - Müsaade edin, sizin söz hakkınız baki.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hani dosya gizliydi, bu gizli dosyayı nereden çıkarıyor bu adam, neresinden çıkardı?

BAŞKAN - Sataşmadan söz istersiniz, size cevap hakkı vereceğim, veririm zaten, vereceğim.

Devam edin, buyurun...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayret bir şey ya! Yalancı bir adam bu, boğazına kadar yalancı. Kendi uydurduğu senaryoyu okuyor, senaryo. Üç aydır neredeydin beyefendi sen?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sataşmadan sadece söz alabilir.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Cevap verir, sonradan konuşur.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, hangi belge olduğunu söylesin, devam etsin.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "Bu olayın üzerine araçta bulunan şahıslardan dışarı çıkmaları istenilmiş ancak..."

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, siz de belgenizin ne olduğunu açıklarsanız daha sağlıklı olur.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hangi belge olduğunu söylesin, devam etsin.

BAŞKAN - Açıklayacakmış.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...aracın milletvekili aracı olması..."

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İsteyen istediğini konuşur.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Öyle mi? Topunuz teröristsiniz(!) Hadi, isteyen istediğini konuşur. Topunuz teröristsiniz siz(!)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...ve cenaze konvoyunda bulunmaları nedeniyle araçtan çıkmak istememeleri üzerine sırasıyla..."

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terörist sensin, sensin terörist!

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Herkes kimin ne olduğunu biliyor.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Teröristsiniz! İisteyen istediğini konuşuyor ya! Yalan atıyor, yalan!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...sağ ön koltukta oturan U.D.'nin araçtan inmesi istenilmiş..."

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Çıkar cevap verirsin.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, anlaşılamıyor.

BAŞKAN - Siz devam edin Sayın Çavuşoğlu, Genel Kurula hitap edin lütfen.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sen de çıkar cevap verirsin.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hikâye... Hangi belgeyi okuyor?

BAŞKAN - Sayın Yıldırım...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yalancısınız! Sen de yalancısın, o da yalancı!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Senden büyük yalancı var mı?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Uydurdun bir şeyleri, senin belgen ne?

BAŞKAN - Sayın Toğrul.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Sen durma, devam et.

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, devam edin lütfen.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "Sağ ön koltukta oturan, U.D.'nin araçtan inmesi istenmiş..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, belgeyi söylesin, ne belgesi okuyor?

BAŞKAN - Daha vakti var, belki söyleyecek, otur...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...şahsın araçtan inmemek için direnmesi ve görevlileri..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır Başkan, senaryo okuyor ya, senaryo okuyor, yalan atıyor, iftiracı bu!

BAŞKAN - Tamam, size söz hakkı vereceğim, senaryo olduğunu söylersiniz. Böyle bir şey yok.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır, yok öyle bir şey.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Oku, oku Hakan, oku.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...araç içerisinden iteklemeye çalışması üzerine..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bakın, iftira atıyor...

BAŞKAN - Böyle bir uygulama yok, lütfen.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Böyle bir şey yok, böyle şey mi olur?

BAŞKAN - Lütfen yerinize oturun.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, yedi dakikadır yalan atıyor bu adam.

BAŞKAN - Tamam, siz kalkıp yalan olduğunu söylersiniz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hani dosya nerede, ne belgesini okuyor bu adam?

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Ben de senin hakkında bazı iddialar...

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, kürsüden konuşmacıyı indiremem, söylediği şeye katılamam, kaba ve yaralayıcı bir söz söylediyse ikaz ederim. (HDP sıralarından gürültüler)

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Ne demek yahu?

BAŞKAN - Eğer gerçek dışı bir beyanı varsa sataşmadan söz istersiniz size söz veririm.

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Ben de bazı şeylerden sonra iddia edeceğim orada seninle ilgili.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Tamamen yalan olan şeyleri söylüyor.

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Ne okuduğunu bir anlatsın bakalım.

BAŞKAN - Lütfen, usulü bana hatırlatmayın, benden daha iyi belki siz biliyorsunuz.

Sayın Çavuşoğlu, devam edin lütfen.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hayır Sayın Başkan, belgesi nedir?

ZİYA PİR (Diyarbakır) - Cumhurbaşkanı hakkında da öyle bir sürü iddianameler var, biz de onları okuyoruz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yalan atıyor, hepiniz teröristsiniz siz.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sen kürsüye çık her şeyi söyle...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Hayır, kendisi "açıkla" dedi, ben de açıklıyorum, bunda bir beis yok.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Devam et sen Hakan Bey.

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Evet, devam ediyorum arkadaşlar.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Hepiniz teröristsiniz siz, teröristsin sen.

BAŞKAN - Size söz vereceğim.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bak, bunlar terörist.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sensin terörist.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bu adam hem yalancı hem terörist.

BAŞKAN - Size söz vereceğim, lütfen...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Sağ koltukta oturan U.D.'nin araçtan inmesi istenilmiş, şahsın araçtan inmemek için direnmesi..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, belgeyi söylesin; söylemiyor, yalan atıyor.

BURCU ÇELİK (Muş) - Yargıya müdahale, yargıya müdahale...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...ve görevlileri araç içerisinden iteklemeye çalışması üzerine şahsın kademeli güç kullanarak araçtan aşağıya indirildiği..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Yok böyle bir şey Sayın Başkan. Böyle bir şey var mı? Bakın, ben de iftira atarım ona, ben de söylerim onları; hikâye.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, müdahale edemem. Çıkar "Yalan." dersiniz, "Senaryo." dersiniz; lütfen, usulü öğrenin.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...U.D. isimli şahsın araçtan indirilmesi sonrasında milletvekiline tekrardan silahını vermesinin söylenildiği..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Senin ne kadar yalancı olduğunu bütün Meclis biliyor, senin partin de senin ne yalancı olduğunu biliyor.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...bu esnada aracın şoför koltuğunda oturan A.G. isimli şahsın olay yerinde bulunan görevlilerin üzerine 06 plaka sayılı aracı sürmesi sonucunda aracın ilerlemesinin emniyet güçleri tarafından engellendiği..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Bu nasıl gizli soruşturma, sen nasıl alıyorsun madem öyle? Bu senin uydurman, senin, senin uydurman.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...ve şahsın araçtan inmesinin söylendiği, araçtan inmek istemeyen, direnen ve görevlileri araçtan iteklemeye çalışan şahsın..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bir milletvekili nasıl alıyor bu gizli soruşturma dosyalarını? Yok böyle bir şey Sayın Başkan, niye uyarmıyorsunuz? Biz bunu yapsak uyarırsınız ya, Allah aşkına ya!

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, lütfen konuşmanıza devam edin, bu bilgileri nereden aldığınız konusunda da lütfen bir beyanda bulunun.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Tabii, gizli dosya. Terör örgütünden mi aldın? Fetullahçılardan almış tabii, Fetullahçılardan almış.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...kademeli güç kullanılarak araçtan aşağıya indirildiği, U.D. ve A.G.'nin araçtan indirilmesi sonrasında araçta bulunan E.B. isimli şahsa araçtan inmesinin söylenildiği..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Yalancısın, yalancısın sen!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...şahsın araçtan inmeyeceğini, kendisinin cenazeye katılacağını beyan etmesi üzerine şahsın kademeli güç kullanılarak araçtan indirildiği..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Sen orada mıydın, orada mıydın, o bilgiyi nereden aldın? Savcının özel kalemi misin sen? İşte yargıya bu şekilde müdahale ediliyor.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...olayın akabinde, araçta arka koltukta oturan HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın araç içerisinden inerek şoför koltuğuna oturduğu ve olay yerinden ayrılmak düşüncesiyle aracını hareket ettirdiği..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Ortada bir dava yok ya.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...ve daha sonrasında aracını güvenlik güçlerinin üzerine sürmesi neticesinde milletvekiline kamera kaydına alınacak şekilde aracı durdurması..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Kaç tane yaralı var, kaç tane, kaç tane yaralı var? "Güvenlik güçlerinin üzerine sürdü...", uydurun...

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...ve üzerinde bulunan silahı teslim etmesinin söylenildiği ancak kendisinin milletvekili olduğunu, Meclis Başkanını arayarak görüşeceğini, üzerinde bulunan silahın kendisine ait olduğunu beyan ettiği..."

AHMET YILDIRIM (Muş) - Böyle bir şey yok ya.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Uydurma, uydurma!

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...görevlilere yeniden silahın ruhsatını ibraz etmesinin söylenilmesi üzerine Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın hiçbir belge ibraz etmeyeceğini söyleyerek, manevralar yaparak aracını olay yerinden...

MİZGİN IRGAT (Bitlis) - Gizli tanık mısın?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...uzaklaştırmaya çalıştığı ve bu esnada emniyet tedbiri almaya çalışan görevlilerin yaralanmamak amacıyla araçtan uzaklaştıkları, yaşanan bu olay esnasında..."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - FETÖ'nün gizli tanığı sensin o zaman, FETÖ'nün gizli tanığısın. Sen paralelin gizli tanığısın. Biz onları çok gördük bölgede.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "...Muş Cumhuriyet Savcısına bilgi verildiği ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'a herhangi bir işlem yapılmadan salıverilmesi ve diğer kişiler A.G. E.B. ve U.D. yakalanmışlardır. Yakalanan A.G., E.B ve U.D. isimli kişiler emniyet müdürlüğünde susma haklarını kullanmışlardır."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - "KCK üyesi olan E.B. Muş Savcılığının ... sayılı soruşturması dosyasından tutuklanmıştır."

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Süresi gitti.

BURCU ÇELİK (Muş) - Yalancısın sen, gerçekten yalancısın ya.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sayın Yıldırım, o araçta şoförün arkasında oturuyordunuz. Sizin makam aracınız olmasına rağmen neden makam yerinde oturmadınız?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, devam mı edecek? Devam mı edecek Sayın Başkan?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çavuşoğlu. Sayın Çavuşoğlu, teşekkür ederim.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Otursun.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Sizin yerinizde oturan adam hiyerarşik olarak üstünüz müydü, cevap verin.

İki...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, böyle usul mü olur?

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Kürsü işgali mi yapıyor?

BAŞKAN - Aşağı inip alayım mı kürsüden? Allah Allah!

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Süresi gitti ama Başkan ya. Süresi bitti.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan ya.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Kürsü işgali mi yapıyor?

BAŞKAN - Sayın Çavuşoğlu, tamamlayın sözlerinizi lütfen. Süreniz bitti, tamamlayın lafınızı lütfen.

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Başkanım, süresi gitti bir sürü.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) -... Koltukta, kendi makam aracınızda şoförün arkasında oturuyordunuz, normal ve mutat olan makam koltuğunuz bulunan yerde oturmanızdır, orada oturan şahısın KCK üyesi...

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Makam koltuğu ön koltuk mu?

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - ...olduğu söyleniyor, hiyerarşik olarak onun ne konumundasınız açıklayın. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ZİYA PİR (Diyarbakır) - HDP'de makam koltuğu yok, o size mahsus.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çavuşoğlu.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Silah ruhsatını göstermediniz, size ait değil miydi? Ait değildiyse de neden bu şekilde davrandınız, bunu açıklayın.

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Devam ettirin, devam ettirin Sayın Başkan, devam ettirin, saatlerce sürsün; yakışıyor size.

HAKAN ÇAVUŞOĞLU (Devamla) - Ben, bu duygu düşüncelerle teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)