Konu:Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:20/01/2017


Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, "Dün dündür, bugün bugündür, yarın ne olacağı önemli değildir." siyaset anlayışı doğru değildir.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi siyasetine bak ya. Sen kendi siyasetine bak. Onun için altmış senedir iktidar olamıyorsun. Kendi siyasetine bak sen.

ALİ ŞEKER (Devamla) - Siyaset dürüstlük, tutarlılık ve... Gerçeklerin halktan gizlenmesiyle bugün ülkemizin geldiği nokta ortadadır.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Altmışıncı yıldır iktidar olamıyorsun sen.

ALİ ŞEKER (Devamla) - Müsaade edip dinlerseniz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sen anlat Ağabeyciğim.

BAŞKAN - Siz Genel Kurula lütfen hitap edin.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kendi siyasetine bak sen. Önemli olan milletin ne istediği.

ATİLA SERTEL (İzmir) - MHP'li mi oldun şimdi?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

ALİ ŞEKER (Devamla) - Sayın Genel Kurul üyeleri, ben bu gerçekleri size aktarmak ve bununla ilgili bir açıklama yapma hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Daha öncesinde, genel seçimlerde, Milliyetçi Hareket Partisi seçim bildirgesinin 72'nci sayfasında "Partili cumhurbaşkanlığının da içinde olduğu benzeri sistem diye geçen başkanlık, yarı başkanlık ve benzeri sistemlerin ülkemizi götüreceği ortam bellidir ve bu, kabul edilemez." diyerek halktan oy almış Milliyetçi Hareket Partisi, tarihte kayıtlı olan, İnternette bulunan bütün bu bilgileri kendisi ifade etmiştir. Karşı durduğu başkanlık sisteminin ülkeyi nasıl bir felakete götüreceğini ifade etmiştir. Bugün, buna rağmen, bunun tam zıddı bir açıklama yapıp bunun tam zıddı davranışı... Seçmenden aldığı yetkinin karşılığı olarak bunun cevabının bilinmesinde fayda var diye düşünüyorum. Halkımızın bunu bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Bunun için, mutlaka ve mutlaka bir açıklama yapmalıdır, "Dün dündür, bugün bugündür.", "Her kafama eseni istediğim yerde yaparım." anlayışı... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen de açıklama yap, HDP mitingine gittin Kartal'da be.

ALİ ŞEKER (Devamla) - ...siyasette, siyaset kurumunun da zarar görmesine yol açmaktadır. Bu konuda bir açıklama bekliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)