Konu:Devlet Bahçeli'nin daha önce başkanlık sistemine karşı olduğuna dair açıklamaları varken kendisini bir davranış değişikliğine iten tutumun sebebini açıklamasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:20/01/2017


Devlet Bahçeli'nin daha önce başkanlık sistemine karşı olduğuna dair açıklamaları varken kendisini bir davranış değişikliğine iten tutumun sebebini açıklamasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - İçinde bulunduğumuz bu durumda Sayın Devlet Bahçeli'nin daha önce 20 Ocak 2015'te, 8 Mayıs 2015'te ve 9 Mayısta yaptığı açıklamalarda başkanlık sistemine nasıl karşı olduğunu ve ülkeyi nasıl tehlikeli bir sürece götürdüğüne dair açıklamaları internette açık açık ortadadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin ülkenin bu içinde bulunduğu duruma sürüklenmesinde kendini bu tür davranış değişikliğine iten tutumunun sebebinin ne olduğunu kamuoyunun bilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendisinden bir açıklama bekliyorum. Bu kadar birbirine zıt, bu kadar taban tabana zıt siyasi bir dönüşün temel gerekçesi nedir, bunu kendisinin açıklamasını talep ediyorum.

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.