Konu:Türkiye'nin Genel Sorunlarına İlişkin Gündem Dışı Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:62
Tarih:19/01/2017


Türkiye'nin genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili kardeşlerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, gece gündüz burada çalışıyoruz. Meclisin maşallahı var arkadaşlar. Taşeron sorunu bitti, işsizlik bitti, dolar, euro dipte, maşallah ekonomimiz tavan yapmış, ihracatımız artmış! Maşallahımız var! Ya, niye çalışıyoruz biz burada arkadaşlar, vatandaş bizi buraya niye gönderdi ya? Ben anlamıyorum...

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kanun yap diye.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ne kanunu ya? Halk yok ki içeride arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Olur mu, birinci görevimiz kanun yapmak Özcan Bey.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Halk yok, halk.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Darbe anayasasını değiştir diye gönderdi.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) - Halkın temsilcisi de sensin. Buradaki halkın temsilcisi.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Halk şunu diyor: Başkanlık sistemi gelirse taşeron sorunu bitecek mi? Başkanlık sistemi gelirse işsizlik bitecek mi? (CHP sıralarından alkışlar) Başkanlık sistemi gelirse dolar düşecek mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - İnşallah, inşallah.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Başkanlık sistemi gelirse benzin, mazot 3 liraya, 2 liraya inecek mi? Başkanlık sistemi gelirse tarım sorunu bitecek mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bitecek.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Terör bitecek mi? Toplumsal sıkıntılar, kutuplaşmalar bitecek mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bitecek.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Arkadaşlar, bitecekse şimdi niye yapmıyorsunuz? (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi niye yapmıyorsunuz, elinizde ağaç kökü mü var? Koskoca devletin bütçesi var elinizde arkadaşlar. Kusura bakmayın... Bakın, Orta Doğu'yu örnek alın. Bu ülke bizim ülkemiz, bu vatan bizim, bu halk bizim halkımız; bizden hizmet bekliyor. Orta Doğu bataklığına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hepsi başkanlık sistemiyle yönetiliyor, hepsinde kan var, terör var, hepsinde insanlık suçu var. Biz bunu niye örnek almıyoruz arkadaşlar?

Bak, ben ülkemi sevdiğim için konuşuyorum. Partizanlık yapan şerefsizdir. Ben ülkem için konuşuyorum bu kürsüde şu an. Orta Doğu bataklığına bir bakın yahu, hepsi başkanlık sistemi. Bizim kişilerle de bir sorunumuz yok, hepinizi seviyorum arkadaşlar, vallahi seviyorum ama hepimizin ülkemizi sevmemiz lazım.

Bak, bu ülkede, Atatürk'ten uzaklaştıkça, cumhuriyetten uzaklaştıkça, parlamenter demokratik sistemden uzaklaştıkça Orta Doğu bataklığına sürükleniriz, bunu bilin arkadaşlar. Vallahi, bunu ülkem için konuşuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, vergiler yüzde 10 artmış. Taşeron sistemi, hani, söz verdik, çözülmedi. İşsizlik had safhada, benzin 6 lira, euro 4 liraya yakın, dolar 4 liraya yakın. Arkadaşlar, ithalatımız had safhada, üretim yapılmıyor. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Vatandaş bizi niye gönderdi buraya, vatandaş niye gönderdi?

Bakın, o anayasa çalışmaları içerisinde ben halkın menfaatine bir şey görmüyorum arkadaşlar. Sadece, gerçekten, şahısla işimiz yok, geleceğimizle işimiz var çocuklarımız için. Bakıyoruz, bir kişiye bütün yetkiler verilmiş. Yasama bitmiş, yargı bitmiş, ekonomi bitmiş. Üzerimizde akbabalar geziyor arkadaşlar. Emperyalist ülkeler bakıyor bize akbaba gibi. Ülkemiz ne zaman çökecek, akbabalar gelecek. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, ülkemiz için, birlikte, kardeşçe çalışmalıyız. Vallahi, bakın, arkadaşlar, bir an önce bu yasayı çekin. Akbabalar tünemiş ülkemizin üstüne. Terör var, ekonomimiz mahvolmuş, dolar yükseliyor. Bütün emperyalist ülkelerin, bakın, gözü bizim ülkemizin üzerinde. Onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kıskanıyorlar, kıskanıyorlar.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Onların ekmeğine yağ sürmeyelim. Gelin, birlikte, kardeşçe, beraber çalışalım. Üzülüyorum yani şu anki duruma.

Kaç günden beri burada çalışıyoruz gece gündüz. Taşeronlar için de çalışalım gece gündüz, hadi, buyurun, gelin bakalım. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Tabii, çalışıyoruz.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Hadi, gelin, taşeron sorununu bitirelim. İşsizlik had safhada, iki üniversite bitirmiş gençlerimiz sokaklarda, çalışmıyorlar, işsiz, sokaklarda geziyorlar. Hani, nerede? Gelin, sabaha kadar onlar için de çalışalım. Ben sabaha kadar çalışıyorum, zarf yırtıyorum sabaha kadar, başka bir şey yapmıyorum. Ey vatandaşım, duyun, beni gönderdin, ben sabaha kadar burada zarf yırtıyorum, gece gündüz oylama yapıyoruz burada. Gelin, işsizlik için de çalışalım. Çalışmayan namerttir, gelin çalışalım hadi, gelin hadi çalışalım, gelin. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya daha geçen hafta emeklilerle ilgili kanunu durdurdunuz ya.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - İthalatımız artmış, üretim bitmiş arkadaşlar. İstatistiklere baksanıza. Bakın, bir de milletin üstüne vergi yükünü artırdınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Geçen hafta emeklilerle ilgili kanunu durdurdunuz, "hayır" oyu verdiniz, esnaf için "hayır" oyu verdiniz.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, vergileri yüzde 10 artırdınız, vatandaşı mahvediyorsunuz. Öyle konuşmayın. Sonuçlara bakın, istatistiklere bakın ya, intiharlar artmış arkadaşlar. Vergiyi yine yüzde 10 artırdınız, kaç defa söylüyorum, niye yapıyorsunuz?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ya sicil affı için "hayır" oyu verdiniz.

BAŞKAN - Sayın Osman Aşkın Bak, lütfen.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Lütfen... Bakın ben bunu ülkemi sevdiğim için, sizleri sevdiğim için, bütün herkesi sevdiğim için söylüyorum. Ülkemiz bunları hak etmiyor arkadaşlar, lütfen kendinize gelin. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Yanlış konuşuyorsun, yanlış.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ülkemiz bunları hak etmiyor. Orta Doğu bataklığını örnek alın diyorum size. Bakın, emperyalist ülkelerin ekmeğine yağ sürüyorsunuz diyorum size. Lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Kıskanıyorlar bizi, emperyal ülkeler bizi kıskanıyor.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Çocuklarımızın geleceği için. Çocuklarımızın Suriyeli çocuklar gibi oralarda ölmesini mi istiyorsunuz? Kadınların Suriye'de yaşadıklarını Türkiye'de de mi yaşasınlar istiyorsunuz? Onun için mi yapıyoruz bunu arkadaşlar ya, yapmayın Allah aşkına.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Türk milleti diz çökmez merak etme sen. Hep beraber biz kurtarırız ülkemizi.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, çok zorlu bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Herkesin aklını başına alması gereken bir süreç. Lütfen... Ben bu işte bir mantık görmüyorum, bu işin bir mantığı da yok yani.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - On dört yıldır niye yapmıyorlar?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bu işin bir mantığı yok. Arkadaşlar on beş yıldan beri ülkeyi getirdiğimiz durum belli, çok net.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - "Hangi yetkiniz eksikti?" de, hangi yetkiniz?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Arkadaşlar, terör var, ekonomi bunalımda, hukuk, adalet, sistem çok kötü. Eğitim yine ona keza, bu sene yine müfredat değişmiş. Ya müfredatı değiştirmediniz mi?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bütün kabahat ana muhalefetin.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sayın Başkanım, bir dakika daha...

BAŞKAN - Bir dakika daha ekliyorum Sayın Purçu.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Bütün kabahat ana muhalefetin, iyi muhalefet yapmıyor.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Sevgili kardeşlerim, bakın, bizim gidecek başka ülkemiz yok.

BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım, lütfen.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Yaptığınız hatalardan pişman olacaksınız. "Buraya bir Özcan Purçu çıktı, bizi uyardı." diyeceksiniz, pişman olacaksınız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - On dört yıldır niye yapmadılar?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Son kez, arkadaşlar aklımızı başımıza alalım. Bakın, barış içinde, kardeşçe, birlikte yaşayacağımız bir ortam geliştirelim, alternatif kalkınma modelleri yaratalım; aynı şekilde bilime, diğer alanlara pay ayıralım ama bunların hiçbiri ülkemizde yok. Bakın, dün bir milletvekilimiz çıktı, AR-GE'ye, bilime ayırdığımız payları söyledi, dünyanın sonuncu sıralarındayız. Ülkemizi kalkındırmak için buraya geldik; vatandaş bizlere kendi parasından maaş ödüyor, onu hepimizin helal ettirmesi lazım.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Lütfen hatanızdan geri dönün diyorum son defa.

Sağ olun Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)