Konu:Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, Yerinden Sarf Ettiği Bazı İfadeleri Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:17/01/2017


Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ LALE KARABIYIK (Bursa) - Evet, sayın vekiller ve Sayın Grup Başkan Vekili... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İsterseniz, dinlerseniz konuşayım.

BAŞKAN - Siz hitap edin Genel Kurula, ben milletvekillerine gerekli ihtarda bulunurum Sayın Karabıyık.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ben her zaman meramımı anlatmayı bildim, ben meramımı anlattım da siz başka türlü anlamak ve hata bulmak istediniz. Dedelerden bahsederken onun içerisinde anneannelerin, babaannelerin olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz, ama önce şunu söyleyeyim: Bir kere çok rahatsız olduğunuza memnun oldum, demek ki vicdanınızla baş başa kaldınız.

İkincisi de şu: Ben kadınların cumhuriyete sahip çıkacağı beklentisindeyim. Her şeyden önce kadınların cumhuriyete sahip çıkacağını biliyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O kadınlar kağnıyla Kurtuluş Savaşı'nda erzak taşıdılar, biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları kadınlardı. Herhâlde bunu bir gün aklınıza getirirsiniz ve vicdanınızla baş başa kalırsınız diye düşünüyorum.

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) - O kadınlar inançları yüzünden bu Meclisten atılırken hiç konuşmadınız.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Bir diğeri, dedelerin torunları olduğu gibi tabii ki anneanneler, babaanneler de olacak. Bu hepimizin vebali. Bu cümlemin içerisinde olduğunu sizler de çok iyi biliyorsunuz ama demek ki başka bir hata bulamadınız, buradan eleştirdiniz ve iyi ki kızdınız.

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Tutanaklara geçsin diye.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Çok sevindim çünkü vicdanınızla baş başa kaldığınızı çok net görüyorum.

ABDULLAH NEJAT KOÇER (Gaziantep) - Ya, ne alakası var?

LALE KARABIYIK (Devamla) - Ama yıllar geçtiği zaman vicdanınızla işte o zaman baş başa kalacaksınız, diyeceksiniz ki: "Bu yanlış kararda maalesef benim de oyum var, benim de imzam var."

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) - Yanlış bir karar değil, Türkiye için.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Biz şeref duyarız.

LALE KARABIYIK (Devamla) - Nasıl bir anlaşmayla aranızda bu teklifi getirdiğinizi bilmiyorum. Belki de o anlaşmayı -aranızdaki anlaşmayı- hiçbir zaman bilemeyeceğiz biz ama bu tarihî bir hatadır, bunu çok iyi biliyorum. Ben bugün biliyorum ama siz biraz geç öğreneceksiniz, geç anlayacaksınız ve belki pişman olacaksınız.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)