Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:60
Tarih:17/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Sayın Yedekci'ye şunu ifade ederek cevap vermiş olayım: Tabii, kendisinin ifade ettiği konularda şu anda bilgi sahibi değilim ama AK PARTİ hükûmetleri yıllardır yapılmayan KEY ödemelerini, Konut Edindirme Yardımlarını yine bu dönemde yaptı. Ayrıca, yine, vatandaşın Tasarruf Teşvik ödemeleri de yine bu dönemde yapıldı, onu da ifade edeyim.

Sayın Hürriyet, çok açık bir şekilde, sizin benden daha fazla da söylemeniz lazım, hepimiz aynı şeyi söylüyoruz, bu ordu milletin ordusudur, bu ordu devletin ordusudur. Dolayısıyla, hiç de üslup olarak uygun görmeyeceğimiz bir tavırla bir ifade kullandınız, tasvip etmem asla mümkün değil, onu söyleyeyim.

Gülizar Ateş meselesini bilmiyorum, onu araştırmak gerekiyor.

Sayın Karabıyık bu Ulaştırma Bakanlığına personel alımı konusunun detaylarını bilmiyorum ama Çalışma Bakanı, Maliye Bakanı olarak 2 bakan, bu sene açıktan atama kontenjanlarının dağılımı konusunda çalışma yapıyoruz. Kurumların taleplerini dikkate alarak bu konuda da nihai kararı Sayın Başbakanımızın oluruna, onayına sunacağız.

Engelliler konusunda da çok açık ifade edeyim, biliyorsunuz, engelli istihdamı ilk defa AK PARTİ hükûmetleri döneminde getirildi ve düzenli bir şekilde bir atama sistematiğine de kavuştu. Bu açıdan, engelli vatandaşlarımıza dönük olarak her alanda, bu dönemde, çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Merak etmeyin, inşallah hep birlikte, burada, engelli istihdamını kamuda, yıldan yıla daha da artıracağız.

Sayın Arslan, Anayasa değişikliği kuvvetler ayrılığını pekiştiren, güçlendiren, demokratik hukuk devletini güçlendiren, hukuk devleti uygulamalarını gerçekten yaygınlaştıran bir özelliğe sahip. Adalet, bu dönemde inşallah daha güçlenecek; yasama, yürütme, yargı kendilerine Anayasa'yla verilen görev ve yetkileri çok daha demokrasinin özüne ve ruhuna uygun olarak kullanma imkânına da kavuşacaktır.

Sayın Pekşen, yeni anayasayla getirilen düzende Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların milletvekilliğinden ayrıldıktan sonraki dönemde tekrar bu göreve dönmemeleri konusu yeni getirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminin olmazsa olmaz bir unsuru. Çünkü, kuvvetler ayrılığı sisteminin olduğu bir Cumhurbaşkanlığı sisteminde tekrar geriye dönülmesi söz konusu değil. Bunun güçler ayrılığı prensibine de uygun olduğunu düşünüyorum.

Sayın Gaytancıoğlu, şunu ifade edeyim ki: Biliyorsunuz, bugün, Hükûmet olarak bir çalışma yapmak suretiyle buraya geldik ve özellikle yeniden yapılandırma kanunu uygulamasında vatandaşlarımızdan gelen talebi de dikkate almak suretiyle vatandaşlarımızdan...

Biliyorsunuz, kasım ayında vergide peşin veya birinci taksit ödemeleri vardı. Aralık ayında da sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit veya peşin ödeme vardı. Bir kısım vatandaşımız, tabii, bu ödemelerini belki de ellerinde olmayan imkânlar nedeniyle yapamadılar. Burada, vatandaşlarımıza bir hak getiriyoruz. Bu kasım ve aralık ayında vergi ve SGK primini ödemeyen vatandaşlarımız, mayıs ayının ve haziran ayının sonuna kadar peşin veya ilk taksit ödeme imkânı bulurlarsa yeniden bu yeniden yapılandırma kanunu hükümlerinden yararlanacaklar.

Yine, yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde, gerek kasım ayında vergi gerek aralık ayında sosyal güvenlik primini ödeyen vatandaşlarımız bakımından da ocak, şubat, mart ve nisan aylarına tekabül eden vergi veya SGK prim ödemelerinin hepsini mayıs ve haziran aylarına erteliyoruz. Bu erteleme, ertelediğimiz aylardaki ödemelerin topluca mayıs veya haziran ayında yapılacağı anlamına gelmiyor, bütün taksit ödemelerini dört ay süreyle ertelemiş oluyoruz. Dolayısıyla, vatandaşlarımız, bu önümüzdeki dört ay, ocak ayı dâhil olmak üzere, ödemeleri gereken yeniden yapılandırma taksitlerini de mayıstan ve hazirandan itibaren ileriye dönük dörder ay süreyle bu ödeme imkânlarına kavuştular. Ayrıca, yine, ocak ayı ile mayıs ayı arası dönemde ertelediğimiz bu taksit ödemelerinden de herhangi bir şekilde bir faiz alınması söz konusu değil.

Yine, burada, tabii, getirdiğimiz imkânlardan bir tanesi de hatırlarsanız, kasım ayında veya aralık ayında vergi ve SGK'da peşin ödeme tercihinde bulunan vatandaşlarımıza peşin ödeme indirimi imkânı getirmiştik. Şimdi, burada bu taksitlerini ödemeyen vatandaşlarımız mayıs veya haziran ayı içerisinde vergi veya SGK primlerini peşin ödemeyi tercih ederlerse bu vatandaşlarımızın peşin ödeme indirimini de yine koruyoruz. Dolayısıyla, peşin ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle bu borçlarını ödeyebilecekler. Yine, daha önce peşin ödeme tercihinde bulunan vatandaşlarımız isterlerse taksitli ödeme seçeneğine de geçecekler. Bence içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımıza önemli bir imkân getirmiş olduk.

Teşekkür ediyorum.