Konu:İfade Edilen Bazı Bölgesel Tanımlamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin Üniter Yapısı İçerisinde Gerçekçi Olmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:59
Tarih:15/01/2017


İfade edilen bazı bölgesel tanımlamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı içerisinde gerçekçi olmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesini ben de açtım baktım: "Bu millet köksüz değildir, yüz yıl öncesine gidin, Meclis zabıtlarına baksınlar; "Kürdistan" kelimesini o Meclis zabıtlarından görecekler. Osmanlıya gittiklerinde doğuyu, güneydoğuyu Kürdistan eyaleti olarak görecekler, Karadeniz'i Lazistan eyaleti olarak görecekler."

Şimdi, Meclisteki geçmiş zabıtlara atıf yapıyor, yüz yıl önceki yapıdan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Siz de yüz yıl önce inkâr etmişsiniz!

BAŞKAN - Sayın Cumhurbaşkanı toplumların tarih bilincine aslında burada bir atıf yapıyor. Osmanlı bakiyesi üzerinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu tarih bağlamından kopamayacağından söz ederek bir tarih okuma çağrısı yapıyor, bugün Osmanlı bakiyesi üzerinde inşa edilen üniter Türkiye Cumhuriyeti devletine ilişkin bir tanımlama yapmıyor. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı içerisinde bu şekildeki bölgesel tanımlamalar gerçekçi değildir.

DİRAYET TAŞDEMİR (Ağrı) - Başkan, inkârdan söz ediyoruz burada.

BAŞKAN - Bunun tarih ve coğrafi bağlamından koparılarak kullanılmasının doğru olmadığı ve Anayasa'nın 126 ve 127'nci maddeleri çerçevesinde de Türkiye'nin merkezî ve mahallî idare yapılanmasının da çok açık ortada olduğunu ben de bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum.