Konu:Milletvekilleri Olarak Kin Ve Nefret Dilinden Uzak Durmanın Çok Önemli Olduğuna İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:59
Tarih:15/01/2017


Milletvekilleri olarak kin ve nefret dilinden uzak durmanın çok önemli olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RAVZA KAVAKCI KAN (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Meclisimiz yoğun bir şekilde çalışıyor; bizim için, tarihimiz için çok önemli bir Anayasa düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Yalnız, bunu yaparken milletvekilleri olarak kin ve nefret dilinden uzak durmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Saygıdeğer milletvekillerinin konuşmalar yaptıklarında vatandaşlarımıza örnek olacak şekilde 15 Temmuz ruhunu, bilincini yaşatarak söz almalarını saygılarımla arz ediyorum.

Teşekkür ederim.