Konu:On altı saate yaklaşan bir çalışma süresinin çok sakıncalı olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


On altı saate yaklaşan bir çalışma süresinin çok sakıncalı olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on altı saate yaklaşan bir süredir bir iş görüyoruz burada. Bir iş yeri hekimi olarak söylüyorum: İş sağlığı ve iş güvenliği açısından çok sakıncalı bir iş yapıyoruz. Uluslararası çalışma sözleşmelerine, ILO sözleşmelerine aykırı olarak çalıştırılıyoruz burada. Cebrî ve mecburi çalıştırma kabul edilemez. İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından büyük sıkıntı yaratacaktır bu. Eğer burası bir otobüs fabrikası olsaydı burada üretilen otobüse binmezdim, o otobüs uçurumdan aşağı götürürdü içindekileri. Hiçbir fabrikada insan sekiz saatten, on saatten fazla çalıştırılmıyor. Böyle bir yasama çalışması kaliteli yasama yapamaz, kaliteli anayasa çıkaramaz. "Ona yasa" çıkarmak için "sona yasa" çıkarıyorsunuz aslında. Zaten Anayasa'yı tanımayan, ihtiyaç da duymayan ve uymayan birisine niye uğraşıyorsunuz, yasa çıkarıyorsunuz? Zaten uymayacak, hiç olmazsa 78 milyona düzgün bir anayasa yapalım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)