Konu:İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:57
Tarih:13/01/2017


İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, aslında olayları çarpıtmakta maalesef bu Ermeni diasporasının ve Ermeni tarafının üstüne hiç kimse yoktur, ben çok mücadele ettim bunlarla. Aslında Türkiye, "Hadi, tarihçiler komisyonu kuralım ve bunları birlikte araştıralım." dediği zaman hepsi kaçtı; Avrupa da kaçtı, Almanya da kaçtı, İngiltere de, Amerika da kaçtı.

Bogos Nubar Paşa diye bir kişi var, Ermeni Millî Delegasyon Başkanı. Fransa dışişleri bakanına yazdığı mektup, Ruslarla mektuplaşmaları, bunların hepsinin arşiv belgeleri elimizde mevcut. "Kılıç artığı" deniyor... Peki, Rus ordusunda ne kadar Ermeni vardı? Nazarbekov ve Andranik komutasında 44 bin Ermeni çetenin Doğu Anadolu'da yüz binlerce insanı katlettiği bir ortamda nasıl kılıç artığı oluyor kendileri? Tam 518.301 kişi katlettiler. Eski Van şehrini bilenler hemen kalenin dibinde görürler, atom bombası atılsa öyle olmaz, 80 bin insanı öldürdüler orada. Genç kızları Akdamar Kilisesi'ne götürüp tecavüz ettiler. Bu genç kızların birçoğu Van Gölü'ne kendisini attı iffetlerini korumak için; hayatlarına kıydılar. Bunlar mı kılıç artığı? Fransız ordusunda Fransa için ölen Ermenilerin listelerine bakın Fransız arşivinde. Hepsi, Osmanlı Devleti vatandaşı Ermeniler. Peki, Çanakkale Savaşları sırasında Van'da, Bitlis'te, Çatak'ta, Erzurum'da isyan eden kimlerdi devletlerine karşı? Vatan hainliği yapan kimlerdi? O Ermeni çeteleriydi, o Ermenilerdi. Bunları görmezden gelip... Zeytun İsyanı'nı düşünün. Adapazarı'nda, Bursa'da, İzmit'te, Trabzon'dakileri düşünün; hangisini düşünürseniz düşünün.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(MHP ve AK PARTİ sıralarından "Aç, aç." sesleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, bütün gruplara söz vereceğim için toparlama yapmak zorundayız.

Lütfen, bir dakikada toparlayalım.

Buyurun.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Bütün bunları düşünün. Her yerde, devlete isyan eden, Sason'da, Adana'da... Peki, Abdülhamid'e suikastı kim yapmıştı? Hangi sebeple yapılmıştı? Bunlara baksınlar. Osmanlı Bankası Baskını... Hepsini topladığınız zaman...

Ha, şunu da söyleyeyim: 1918'de Fransız ordusunun 6 taburunun 3 taburu Ermeni askerlerden oluşuyordu. Kozan'da fırınlarda yakılan insanları göz önüne alın, bunlar mıydı kılıç artığı? Siz, Birleşmiş Milletler belgelerine gidin İngiliz ve Amerikalıların, Ermenilerin nerede yaşadıklarına bakın. Dedelerinizi arıyorsanız, Baltimore ve New York limanlarındaki gemilerin yolcu defterlerine bakın; nereye kaçtıklarını görürsünüz, niçin kaçtıklarını da görürsünüz. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)