Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun Genel Kurul Çalışmalarıyla İlgili Yayının Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü İle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Arasındaki Protokol Hükümleri Gereğine Göre Yapıldığına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonunun Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili yayının Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasındaki protokol hükümleri gereğine göre yapıldığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bu müzakerelerin başladığı ilk günden bu ana kadar Meclis TV'yle ilgili çok konu dile getirildi. Bu, tabii Meclis Başkanlık Divanını da ilgilendirdiği için bu konuyla ilgili ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum.

Sayın milletvekilleri, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21'inci maddesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini yansıtma görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonuna verilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerinin ne ölçüde yansıtılacağı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında daha önceden yapılan protokolle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu protokol gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantıları salı, çarşamba ve perşembe günleri 14.00-19.00 saatleri arasında TRT3 kanalından ve internet üzerinden, bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Protokolün 5'inci maddesi kapsamında, yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükûmet programı, konuk yabancı devlet adamlarının Parlamentodaki konuşmaları gibi özel hâllerde, gün ve saate bakılmaksızın Genel Kurul çalışmaları TRT3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirdikleri grup toplantıları, birer saat süreyle sınırlı olmak üzere internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının kabul ve ziyaretleri, ihtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkan vekilleri ve diğer milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatının faaliyetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır.

Şimdi, bu protokol hükümleri gereğince Genel Kurul çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Televizyonu tarafından, rutin çalışma saatleri yani salı, çarşamba, perşembe 14.00 ve 19.00 arasında yayınlanmaktadır. Bunun haricinde de tüm günlerde ve saatlerde -yirmi dört saat üzere- internet üzerinden canlı yayın yapılmaktadır.

Dolayısıyla, daha önceden böyle bir yayın varmış da bu yayın kesiliyormuş gibi bir algının doğru olmadığını, bunun tamamen rutin bir uygulama olduğunu, bundan önceki Anayasa görüşmelerinde de aynı uygulamanın, bütün görüşmelerde aynı uygulamanın geçerli olduğunu... Özel birtakım hâlleri de zaten size saydım. Bundan ötürü, rutin çalışma saatleri haricinde internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum.