Konu:Başkanlık Divanı Olarak İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e Yönelik Provokasyonu Yapanları Şiddetle Kınadıklarına Ve Bu Olayın Takipçisi Olacaklarına İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Başkanlık Divanı olarak İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik provokasyonu yapanları şiddetle kınadıklarına ve bu olayın takipçisi olacaklarına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Çok haklı olarak sayın grup başkan vekillerinin ifade ettiği gibi, bizler de Meclis Başkanlık Divanı olarak bu provokasyonu, bu alçak hareketi yapan her kimse bir an önce bulunması için gerekli yerlerle irtibata geçeceğiz.

Sayın Eren Erdem'le ilgili husus, az önce Sayın Bostancı'nın da ifade ettiği gibi, Mecliste yapılan konuşmalar neticesinde açıklığa çıkmıştı. Ama, buna rağmen, hâlen birileri bir provokasyon aracı olarak bunu kullanmak istiyorlarsa da burada hiçbir kimse, hiçbir milletvekili bu provokasyona gelmeyecektir ve bunu yapanları da şiddetle kınadığımızı ve bunun yakından takipçisi olacağımızı da bir kez daha ifade ediyorum.

Eren Erdem'e de geçmiş olsun diyorum.