Konu:Milletimize Karşı Kabul Edilemez İfadelere Karşı Genel Kurulun İradesinin Çok Güçlü Bir Şekilde 3 Siyasi Parti Grubu Tarafından Da Ortaya Konulduğuna İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Milletimize karşı kabul edilemez ifadelere karşı Genel Kurulun iradesinin çok güçlü bir şekilde 3 siyasi parti grubu tarafından da ortaya konulduğuna ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, milletimize karşı kabul edilemez ifadelere karşı Genel Kurulun iradesi çok güçlü bir şekilde 3 siyasi parti grubu tarafından da ortaya konulmuştur ve bu iradenin gereği de yapılmıştır.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, aynı iradeyi demokrasi için de koysak.

BAŞKAN - Aynı iradeyi demokrasi için de koymak durumundayız.

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Onun için bu Anayasa çalışmalarını yapıyoruz.

BAŞKAN - Aynı iradeyi milletimizin, ülkemizin geleceği açısından hep birlikte ortaya koymak zorundayız. Farklı siyasi görüşlerimiz, ideolojilerimiz, partilerimiz olabilir ama "tek devlet" diyoruz, "tek millet" diyoruz, "tek bayrak" diyoruz, "tek vatan" diyoruz.

ERHAN USTA (Samsun) - "Tek dil"i unutmayalım Sayın Başkan.

BAŞKAN - "Söz konusu bayrak olursa, vatan olursa gerisi teferruattır." diyoruz ve hep birlikte Türkiye'ye karşı yönelen tehditlere, teröre, milletimizin geleceğine karşı yönelen bütün bu unsurlara karşı ittifak etmek mecburiyetindeyiz. Bu Parlamento da milletin geleceğini savunmak üzere buradadır. Biz milletvekilleri de milletin hakkını ve hukukunu korumak için buradayız.

İlginiz için, hassasiyetiniz için tüm gruplara teşekkür ediyorum.