Konu:Gündem Dışı Söz Verme Yetkisinin Oturumu Yöneten Meclis Başkan Vekilinde Olduğuna Ve Geçmiş Uygulamalarda Da Meclisin Rutin Çalışma Günleri Dışındaki Günlerde Çoğunlukla Gündem Dışı Söz Verilmediğine İlişkin Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:58
Tarih:14/01/2017


Gündem dışı söz verme yetkisinin oturumu yöneten Meclis Başkan Vekilinde olduğuna ve geçmiş uygulamalarda da Meclisin rutin çalışma günleri dışındaki günlerde çoğunlukla gündem dışı söz verilmediğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sizin de ifade ettiğiniz gibi, gündem dışı söz verme yetkisi oturumu yöneten Meclis Başkan Vekilindedir. Ben geçmişteki teamüllere de baktım, benim uygulamalarım da var. Aslında, pazartesi... Sizde nasıl öyle bir algı oluştu bilmiyorum.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Siz dediniz.

BAŞKAN - Pazartesi günkü ifadem çok açıktır. Açılan usul tartışması neticesinde Genel Kurulun da karara bağlamış olduğu konu, salı, çarşamba ve perşembe günleri haricinde gündem dışının verilmeyeceği; salı, çarşamba, perşembe günü de aynı şekilde mevcut oturumu yöneten Başkanın takdirinde olduğudur. Benim geçmişteki pek çok uygulamam böyle. Dediğiniz gibi istisnalar da var yani Meclisin rutin çalışma günleri dışında çalışması hâlinde gündem dışı verilen günler de var ama ağırlıklı verilmemiş.

Bakın, 2010 Anayasa değişikliğinde, 26 maddenin görüşüldüğü o değişiklikte salı, çarşamba, perşembe dâhil gündem dışı hiç verilmemiş, hafta içi dahi verilmemiş. Pek çok Anayasa değişikliklerinde verilmemiş. Bütçe uygulamalarında da bunu yapıyoruz. Bu tür önemli yoğun gündemlerde gündem dışı verilmiyor çoğunlukla ve aynı şekilde, Meclisin rutin çalışma günleri haricinde de istisnai hâllerde verilmiş. Dolayısıyla, biz bunu pazartesi günü karara bağlarken de bu şekilde karar bağladık yani bunun bir usul tartışmasına bir daha konu olmasının doğru olmadığını siz de takdir edersiniz.

Dolayısıyla, Sayın Altay, ben hassasiyetinizi anlıyorum ve bu açıdan da zaten 3 kişiye verilen gündem dışı haricinde yine 15 kişiye 60'a göre birer dakika süreyle de -arkadaşlar bu arada girmiş- uygun görürseniz biz arkadaşlarla bu hususu neticelendirelim diyorum.

Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.