Konu:TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:6
Tarih:10/10/2012


TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Görüştüğümüz madde, genel kurul toplantılarına sunulacak olan mali tabloların ve diğer bilgilerin doğruluğunun sağlanması açısından bir yeminli mali müşavir raporunun olmasını şart koşuyor. Bu saydamlık açısından önemli ve iyi bir adım ancak bu görevi münhasıran yeminli mali müşavirlere verip, serbest muhasebeci mali müşavirleri bu kapsamın dışında tutmayı doğru bulmuyorum. Serbest muhasebeci mali müşavirler de bu raporu düzenleyebilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Ben hem Hükûmete ve hem Genel Kurula buradan böyle bir öneride bulunuyorum. Böyle bir önergeyi hep birlikte hazırlayıp "serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir" olarak bunu düzeltmekte yarar olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.