Konu:Meclisteki Çalışmaları Anayasa Ve İç Tüzük'e Uygun Ve Millete Yakışır Bir Tarzda Yürütmek İçin Tüm Grupların Hassasiyet Göstermesi Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:12/01/2017


Meclisteki çalışmaları Anayasa ve İç Tüzük'e uygun ve millete yakışır bir tarzda yürütmek için tüm grupların hassasiyet göstermesi gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Tabii, her daim bu yüce Meclisin kurtuluş mücadelesi yürütmüş olan gazi bir Meclis olduğunu övünçle ifade ediyoruz. Millî Mücadele yıllarında dahi demokrasinin kalbi ve bağımsızlığımızın sembolü olan bu kürsü faaliyetlerini sürdürmüş, istiklal ve istikbal mücadelesini bu Meclis güçlü bir şekilde yerine getirmiştir.

Yine, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclisimiz bombalanırken hep birlikte bu kürsüye ve namusumuz bildiğimiz millî iradeye sahip çıktık ve bombalar altında bu Meclisi çalıştırdık, kelle koltukta darbeye karşı koyduk. Bizim görevimiz, her şartta bu Meclisi milletimize layık bir şekilde, milletimizin talep ve beklentilerine uygun bir şekilde, Anayasa ve İç Tüzük'e riayet ederek çalıştırmaktır. Burada elbette tartışmalar olacak, fikirler çatışacak. Her bir parti grubu diğer bir parti grubunun söylediklerine katılmak zorunda değil ama saygıyla dinlemek durumunda. Bu çatışmaların neticesinde hakikat doğacak, fikirlerin çatışması neticesinde hakikat doğacak ve takdiri kamuoyu yapacak. Yoksa, fiilî birtakım durumlar oluşturmak, hakaret etmek, kavgaya meydan vermek, kürsüyü işgal etmek ne milletvekiline ne Meclisin mehabetine ne de aziz milletimizin vakarına uygun düşmez. Lütfen, Anayasa ve İç Tüzük'e uygun olarak milletimize yaraşır ve yakışır bir tarzda buradaki, bu yüce Meclisteki faaliyetlerimizi hep birlikte sürdürelim diyorum ve tüm gruplara, azami derecede hassasiyetiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum.