Konu:Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:11/01/2017


Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖMER SERDAR (Elâzığ) - Değerli arkadaşlar, şimdi, 1'inci maddenin sonunda tutanaklar tutulurken Divandaki bir arkadaşımız, Özcan Purçu Bey, tutanağın altına aleniyetle ilgili bir şerh yazmak istedi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ve imzaladı değil mi? İmzaladı. Haydar Bey imzaladı mı?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Ben de kendisine aynen şunu dedim: Bak, bizim buradaki görevimiz, sayım işlemini tutanak altına almaktır. Aleniyetle ilgili bir iddia varsa tutanak memurluğuna, Divana farklı şeyler verilebilir, dilekçeler verilebilir ama bunun görevi, bu tutanağın işlevi, sayımda, dökümde herhangi bir hata varsa bunu tekrarlayabiliriz... Bunu söyledim. "Yok, ben bu şerhi yazacağım." dedi. Ama, madem gerçekleri konuşuyoruz, lütfen siz de bunu kabul edin: O şerhler geldi, ellere tutuşturuldu grup tarafından. (CHP sıralarından gürültüler)

LEVENT GÖK (Ankara) - Kim tutuşturmuş ya?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Hadi canım! AKP milletvekili mi sandın?

ÖMER SERDAR (Devamla) - "Hadi canım" değil, "hadi canım" değil; gözümle gördüm. Biz sonra arkadaşlarla konuştuk; ya, bu doğru bir şey değil; artı, bir önceki Divan...

LEVENT GÖK (Ankara) - Olayı değiştirir mi? Ya, nerede hazırlanırsa hazırlansın, ne anlamı var?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bir dinle, dinle olayları, bir anlatayım ya.

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Boş kâğıda imza attınız, boş kâğıda!

BAŞKAN - Dinleyin arkadaşlar ya, dinleyin.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Boş kâğıda imza attın, neyi konuşuyorsun?

ÖMER SERDAR (Devamla) - Bir dinle, olayları anlatıyoruz.

Bir önceki günün tutanağı geri alınıp ona da şerh yazılmak istendi. "Bakın, bu doğru değil. Size sahtecilik yaptırılmak isteniyor, bu doğru değil." dedik.

Şimdi, değerli arkadaşlar, açık oy meselesi... Bu Meclisin geleneğini bilenler bilir.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açık oy yapmıyoruz biz, usulüne uygun oy kullanıyoruz.

ÖMER SERDAR (Devamla) - 1995 yılına kadar pullar milletvekillerine verilip kupaya attırılırdı. Bu açık oy meselesi, bu farklı bir konu. Meclisin tutanaklarına bakarsanız uygulamaları burada görürsünüz. Mesele, burada Divanı töhmet altında bırakmak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) - Milletvekilliğimizden utanıyoruz. Ayıp vallahi!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Burada Divana yönelik sahtecilik iddiasını arkadaşıma yakıştıramadım.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Kendi milletvekilliğimizden utanıyoruz ya!

ÖMER SERDAR (Devamla) - Biz birlikte görev yapıyoruz, üzerinde birtakım baskılar olmuş olabilir ama olayları çarpıtmanın bir anlamı yok.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Serdar.