Konu:Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:11/01/2017


Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın yaptığı açıklaması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Evet, değerli arkadaşlar, az önce Sayın Bakan bir algı operasyonu yapıldığını, yanan orman alanlarının ağaçlandırıldığını söylemişti. Buraya dikilenler gördüğünüz gibi bina, ağaç falan değil. Bu bir algı operasyonu değil, bunların hepsi gerçektir. (CHP sıralarından alkışlar) Muğla, Bodrum, Pina Yarımadası'nda yakılan orman alanının yerine binalar dikilmiştir, bu binaların resmi de buradadır, bunların hepsi de gerçektir. Bunların sahipleri kimdir, bunu da AKP'liler gayet iyi biliyor.

Şimdi, arkadaşlar, o bölgede, Trabzon Sürmene'de yanan alan, Bakanın dediği gibi 20 hektar değil, 50 hektardır. 39 millî park Bakanın döneminde imara açıldı. Dünyada 35'inci sıradaki Kaçkarlar maalesef bu dönemde imara açıldı. Sümela Manastırı dört yıldır ziyarete kapalı. "Bir yıl için kapatıldı." dendi, dört yıldır hâlâ açılmış değil. Trabzon'da 34 mahalleye su veren Karakaya Barajı "İçilemez." raporuna rağmen, o 34 mahalleye su vermeye devam ediyor. Yarın bir gün ikinci bir Elbistan, ikinci bir Maraş zehirlenmesi mi görmemiz lazım bunun düzeltilmesi için? Ve halktan bu zehirli suya para alınıyor.

Cumhurbaşkanı Arap şehri kurmak için Katar Emirini gezdirdi. Egemenlik sarayın mı, halkın mı? Sarayın sahibinin ülkenin sahibi gibi bu ülkenin bütün alanlarını Arap şeyhlerine, başka ülkelerin krallarına gezdirmek Cumhurbaşkanının görevi değildir. Bu ülkenin varlıklarını korumak Cumhurbaşkanının da, ulusal egemenliğin temsilcisi olan bu Meclisin de birinci derecede görevidir. Sizin bu yaptığınız orman katliamlarına Artvin'de de müsaade etmeyeceğiz, Trabzon'da da müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın bu hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız, doğaya sahip çıkacağız.

Saygıyla selamlıyorum hepinizi. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şeker.