Konu:Ülkede tüm erklerle istikrarı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa teklifinin hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:11/01/2017


Ülkede tüm erklerle istikrarı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa teklifinin hayati bir öneme sahip olduğuna ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkürler Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, anayasal bir kavram olarak istikrar, hükûmetlerin faaliyetlerindeki etkinliği ve sürekliliği ve millî iradeyi etkin bir şekilde temsil etmesi anlamına gelmektedir. Anayasal bir devletten bahsetmek istiyorsak yasama, yürütme ve yargı erklerinin istikrarlı olması gerekmektedir. Ancak Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımızda istikrar karnesinin pek parlak olmadığı bir vakıadır. En fazla iki yıl süren hükûmetler, çok fazla değişen yargı sistemi ve koalisyonlarla yasama ve yürütme organları asıl görevlerini yerine getiremez hâle gelmiştir. İşte bu prangaları kırmak ve ülkemizde tüm erklerle istikrarı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa teklifimiz hayati bir öneme sahiptir.

Bu vesileyle yüce Meclisimizi ve yüce milletimizi saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)