Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:54
Tarih:10/01/2017


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Divan, değerli milletvekili kardeşlerim; ben milletvekili olmak için dürüstlüğümle buraya kadar geldim. Kimse benim dürüstlüğüme laf edemez, kimse benim dürüstlüğüme laf edemez. (CHP sıralarından alkışlar)

İç Tüzük'ün 16'ncı maddesini lütfen okuyun, Allah aşkına! (6)'ncı maddede ne diyor?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne diyor?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Seçimlerin düzen ve dürüstlük içerisinde geçmesini sağlamak.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Biz seçim mi yapıyoruz? Sen daha onu bilmiyorsun.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Kâtip üyenin görevi budur. Benim babam gelse, açık oy kullansa o tutanağı yazacağım, yazacağım, yazacağım! Hiç kimse kusura bakmasın. (CHP sıralarından alkışlar)

Allah aşkına, bakın şuraya ya, bakın! "Gizli oylama" diyor siz hâlâ açıkta oy kullanıyorsunuz. Allah aşkına okuyun şunu ya, rica ediyorum okuyun!

LEVENT GÖK (Ankara) - Ne yazdın tutanağa?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bakın, bizim aleyhimize de olsa, sizin aleyhinize de olsa dürüstlüğümden ödün vermem arkadaşlar.

Ben ne yazdım burada, ne dedim? Anayasa teklifinin oylamasında açık oy kullanılmıştır ve aynı şekilde, kabine girilmemiştir dedim. Burada bir şey yok. Sayın Başkana da söylüyorum burada: Başkanım, kabine girilmedi, açık oy kullanıldı diyorum. Bakın, gizli oylama İç Tüzük'ün 16'ncı maddesi...

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - İçeri girenlere ne diyeceksin? İçeri girenler de vardı.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Lütfen arkadaşlar...

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - İçeri girenler yok muydu?

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - "Gizli oylama" diyor burada, "gizli oylama" diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Gizli oylama" yazmıyor orada.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Hayır, "Gizli oylama" diyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Orada yazmıyor "gizli oylama", onun altında yazmıyor "gizli oylama"; iyi oku.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - "Gizli oylama" diyor.

Arkadaşlar, keşke benim bu dürüstlüğüme sizler de alkış yapsaydınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ben gizli kullandım.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Ben orada dürüstlükle hareket ediyorum, babam dahi olsa dürüstlüğümden ödün vermem. Kimse kusura bakmasın.

Saygılarımı arz ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)