Konu:6/1/2017 Tarihli 52'nci Birleşimde Yapılan Yoklamada Genel Kurulda Olmayan Milletvekillerinin Pusulalarının Değerlendirmeye Alınmadığına, Dolayısıyla Sahte Oy Kullanma Durumunun Söz Konusu Olmadığına İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:53
Tarih:09/01/2017


6/1/2017 tarihli 52'nci Birleşimde yapılan yoklamada Genel Kurulda olmayan milletvekillerinin pusulalarının değerlendirmeye alınmadığına, dolayısıyla sahte oy kullanma durumunun söz konusu olmadığına ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Bakın sayın milletvekilleri, burada Başkanlık Divanının görevi şudur: Pusulayı kimin verdiğini bilemiyoruz ancak burada usulüne uygun bir yoklama ya da oylama yapılmasını temin etmek buradaki Başkanlık Divanının görevidir. Dolayısıyla, burada olmayan sayın milletvekilleri zaten değerlendirmeye alınmamıştır ve o süreçte burada olup olmadıklarını, yoklama sırasında kuliste ya da başka bir yerde olup olmadıkları konusunda bizim yapabileceğimiz herhangi bir tespit yoktur. Burada eğer onlar olmadığı hâlde varsayılmışsa, olmadığı hâlde oylamaya katılmışsa -bırakın yoklamayı- bunda Başkanlık Divanının ya da buranın bir kusuru olabilir ama şunu temin ederim ki: Bütün Meclis başkan vekilleri buradaki oylamaların ve yoklamaların sıhhatli bir şekilde yapılması için elinden gelen tüm gayreti gösterirler.

Bizler tabii ki, zaman zaman bir uyarıda da bulunuyoruz yani özellikle oy pusulası veren sayın milletvekillerinin içeride bulunması noktasında gerekli uyarıları da yapıyoruz. Bu uyarıyı zaman zaman unutabiliriz, başka türlü saiklerle olmayadabilir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, bir saniye...

Özellikle, 31 Mart 2016 Perşembe günü altına Sayın Meclis Başkanımızın ve tüm grupların grup başkan vekillerinin imzalamış olduğu mutabakat metninin 10'uncu maddesi şöyle diyor: "Yoklama ve oylamalar için verilen süre bittikten sonra kesinlikle pusula kabul edilmeyecektir." Doğru, hiç kimse kabul etmiyor. "Elektronik cihaza girenlerin yeterli sayıya ulaşamadığı yoklama ve oylamalarda pusula gönderen milletvekillerinin isimleri okunarak Genel Kurulda olup olmadıkları tespit edilecektir." Aynen, uyguluyoruz. "Ancak, başkan vekili, oylama ve yoklama bitmeden pusula gönderen milletvekillerinin Genel Kuruldan ayrılmamaları konusunda gerekli uyarıyı yapacaktır." diye 31 Mart 2016 tarihli altında tüm grupların başkan vekilleriyle Meclis Başkanımızın imzasının olduğu mutabakat metni. Bunu zaman zaman unutuyor olabiliriz, ben bunda bir kasıt, kesinlikle bir beis de görmüyorum. Zaman zaman bu tür vakalar oluyor ama şunu söylüyorum: Burada olmayan sayın milletvekillinin ne pusulası değerlendirmeye alınmıştır ne oyu geçerli kılınmıştır, dolayısıyla sahte oy kullanma diye şu anda bir konu da söz konusu değildir.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Yazık, yazık!

BAŞKAN - Bunu özellikle ifade etmek istiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.