Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:06/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, yapılan düzenleme, inşallah, eğitim ve yurt hizmetleri alanında devletimiz tarafından yürütülen hizmetlere katkı verebilmek üzere faydalı bir sonuç ve netice üretir.

Benim, özellikle, Genel Kurula arz etmek istediğim husus şu: Yapmış olduğumuz düzenlemede Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti sağlanan vakıflara bu imkânı getirmiş olduk. Ancak, gönül isterdi ki hep birlikte, aynı amaçları, aynı gayeyi ve aynı faaliyetleri yürüten ve yine, Bakanlar Kurulunca vergiden muaf oldukları belirtilen kamuya yararlı dernekler için de verebilseydik. Netice itibarıyla, bunlar sivil toplum örgütleridir, hayır kurumlarıdır, vakıf olsun, dernek olsun hayır amaçları için kurulmuşlardır ve toplumun geniş kesimlerince büyük bir destek ve teveccüh görmektedirler. Bu hususu özellikle belirtmek istedim.

Birçok düzenlemede, özellikle Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti sağlanan vakıflar için getirilen düzenlemelerin aynı şekilde kamu yararına dernekler için de getirildiğini görüyoruz ama yine de inşallah, başka bir zaman diğer partilerimizin de destek vermesiyle bu alanda da bir düzenleme yapacağımızı ümit ediyorum.

Teşekkür ediyorum.