Konu:Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:06/01/2017


Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın konuşmacı, hazırlanan önergede teknik hassasiyet gözetilmediğini ifade etti ve "fırsat bilerek" diye cümleyle başladı. Sayın hatibe şunu söylemek istiyorum: Biz bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Aynı hassasiyeti bu sürecin doğru yürütülmesi, hakkaniyetle yürütülmesi konusunda da sizlerden bekliyoruz. Ama, ben size sadece sosyal demokrat olduğu için ve Atatürkçü olduğu için, hiçbir bağlantısı olmadığı hâlde açığa alınanları da gösterebilirim. "Fırsat bilerek" denen cümle aslında bunu ifade ediyor. Biz sizlerin de bu süreci doğru yönetmesini istiyoruz hakkaniyetle, kurunun yanında yaşın da yanmayacağı şekilde. Bunu ifade etmek istedim.

Teşekkürler Sayın Başkan.