Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Sayın Başkan, teşekkürler.

Sayın Bakan, üniversitelerde hâlen açıkta bekleyen akademisyenler var yani ihraç edilenler ihraç edildi fakat açıkta bekleyenler hâlen görevine rektörler tarafından gönderilmedi. Rektörler YÖK'ün üstüne atıyor oysa biz biliyoruz ki YÖK'te değil, rektörlerin inisiyatifinde olan bir konu.

Bir diğer nokta, kapatılan vakıf üniversitelerinin akademisyenlerinin hâlen güvenlik soruşturması yapılmadı ve onlar henüz hiçbir üniversitede görev alamadılar, hiçbir yerde çalışamıyorlar, artık perişan durumdalar. Bunların ayrıştırılması konusunda YÖK'ün, Bakanlığın ve Başbakanlığın da bir çalışması olması gerektiğini düşünüyorum çünkü akademisyen kolay yetişmiyor ve artık bütün bu bilim adamları yurt dışına göç edecekler.

Teşekkür ederim.