Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

LALE KARABIYIK (Bursa) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, öncelikle, İzmir'de terör saldırısında şehit olan 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

Evet, 19 ayrı konuda gelen, 38 maddeyi içeren torba yasayla bu akşam da devam ediyoruz ve bu torba yasanın özelliği asla çözüm üreten değil, kısa vadeli geçişler sağlayan, istisnalar ağırlıklı bir torba yasa ve biz bu 19 ayrı konudaki torba yasayı hızla, akşamın saatlerine sıkıştırarak, üzerinde yeterli yeterli konuşup konuşmadığımızı da tartışmadan geçirmeye çalışıyoruz.

Bu arada yeni ihdas ettiğimiz madde aslında vergi sisteminin yavaş yavaş işlerliğini nasıl kaybettiğini bir kere daha gözler önüne seren bir belge aslında. Evet, biz buna imza attık, karşı da değiliz ama "evet" dememizin sebebi şu: Mükellefler ödedikleri vergileri mahsup edemiyorlar ve üzerinde yük olarak kalıyor, devlet tarafında kalıyor ve bekliyor. Bu arada, o kadar çok finansman sıkıntısı var ki firmalarımızın, bir de bu vergi iadesini alamamaları onları daha büyük sıkıntıya sokuyor, bu bir gerçek. İşte, bu dönemde vatandaşın parasının devlette kalmasını kabul etmek CHP olarak tabii ki bizi son derece rahatsız ediyor, bundan dolayı da biz bu geçen maddeye "evet" diyoruz, kabul ediyoruz. Tabii, burada gönül isterdi ki sektörel ayrım olmadan veya belli mal ve hizmet grupları ayrımı olmadan hepsine iadeler daha erken tarihte yapılsın ama şu anda bu kadar yapılabildiği ifade edildi, biz de buna onay veriyoruz.

Burada belirtmek istediğim başka bir şey var, bu konuya gelmişken değinmeden geçemeyeceğim: Sayın vekiller, şu anda piyasada şirketlerin gerçekten çok önemli boyuta varan kur zararları söz konusu, riskleri de çok yüksek, artık talep almakta da zorlanıyorlar. Çekleri dönmüyor piyasaya bakarsanız ve çok uzun vadelerde çeklerin verildiğini de artık gerçek piyasa verilerinden görüyoruz.

Şimdi ben size gerçek riski gösteren bir şey anlatmak istiyorum. Sayın vekiller, bir tekstil ihracatçısı, Türkiye'nin tanınmış bir marka tekstilcisiyle geçen hafta bir görüşmem oldu, ifadesi şöyleydi, dedim ki: "Piyasa sizi etkiledi mi, ihracatınız etkilendi mi?" Dedi ki: "Eğer biz o ülkelere gidip müşterinin ayağına katalogları götürmezsek müşteri buraya gelmiyor. Neden gelmiyor? 'Türkiye'de terör var; tehlikeli, riskli, can güvenliğimiz yok.' diye gelmiyor. Biz şu anda satışlarımızı, ihracatımızı aynı oranlarda sürdürmeye çaba sarf ediyoruz ama biz giderek. Onlar gelecekleri hafta yaklaştığında mutlaka gelişlerini iptal ediyor, biz gidiyoruz, biz talep alıyoruz fakat bunu ne kadar sürdürebiliriz, bilmiyorum." Çünkü özellikle şunu vurguladı kendisi: "Daha önce iki sezonluk sipariş alırken şimdi bir sezonluk sipariş veriyorlar ve bir dahaki sezon tekrar gözden geçireceklerini ifade ediyorlar. Bu da bizim için çok önemli bir risk." diye ifade etti. Evet, değerli vekiller, şu anda bunlar piyasadaki ihracatçıların yaşadıkları, firmaların yaşadıkları gerçekler. Türkiye'de terörün bir sürü etkisinin yanı sıra, bu riskleri de ifade etmek ve en kısa zamanda terörle mücadeleyi yapmak gerekli.

Bir başka noktayı daha sürem varken belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, bildiğimiz gibi, 2016 yılının Ağustos ayında, bizim "kara para aklama" dediğimiz ama Hükûmetin "varlık barışı" adını verdiği bir madde geçmişti. Şimdi, bunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, tekrar altını çizmek istiyorum ki yasanın böyle bir amacı olmamasına karşın, tebliğle yapılan düzenlemeyle kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması, bu kapsamda suç ve suçluyla mücadele edilmesi fiilen ortadan kaldırılmıştır.

Değerli vekiller, terörle mücadele etmeye çalışıyoruz. Peki, herhangi bir terör örgütü bu parayı içeriye getirirse bunun nasıl bilincinde olacağız? Çünkü kimin getirdiği belli olmayan bir sistemde, bir süreçte biz nasıl "Terörle mücadele ediyoruz." diyeceğiz? Bakın, bu "kara para aklama" adını verdiğimiz veya "varlık barışı" dediğiniz bu yasa bütün bunlara yol açmakta. Aslında, üzerinde konuşulacak ve konuştuğumuz çok daha vahim riskleri de söz konusu.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karabıyık.