Konu:Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Sayın Hürriyet işçi cinayetleri konusunda birtakım bilgiler verdiler, teşekkür ediyorum. Hiçbirimizin asla tasvip etmeyeceği, karşı duracağı bir sosyal hadiseden bahsettiler. Vermiş olduğunuz rakamlar da gerçekten ürkütücü. Bunlara karşı mutlaka ortak mücadele etmemiz gerekir. Ama iş ortamında örgütlenme, işçi haklarının geliştirilmesi konusunda Hükûmetimiz döneminde önemli düzenlemeler yapıldı.

İkinci olarak da, baştan beri söylüyoruz, uygulamalar da bu şekilde gidiyor, biz devlete karşı olağanüstü hâl ilan ettik. Hiçbir zaman için vatandaşın gündelik hayatını etkileyecek bir düzenlemeyi asla bugüne kadar uygulamadık, bundan sonra da uygulamayacağız.

Sayın Kuşoğlu varlık barışıyla ilgili bir soru sordular, yıl sonu itibarıyla bu kapsamda getirilen varlıklara ilişkin olarak. Öncelikle şunu ifade edeyim: Biliyorsunuz, varlık barışı olarak ifade ettiğimiz uygulamayla ilgili süreyi uzattık. Bakanlar Kurulu, kanunun verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle altı aylık bir süre uzatımına gitti. Bakanlık olarak bu konuda bir tebliğ düzenlemesi yaptık, varlık barışı uygulamasına açıklık getiren, uygulamayı yönlendiren bir tebliğ düzenlemesi oldu. Böylelikle vatandaşlarımız yurt dışında olan varlıklarını, parasını, dövizini, altınını, menkul kıymetlerini rahat bir şekilde, güvence içerisinde Türkiye'ye getirebilecek; bankalarımız, finansal kuruluşlarımız kendisine bu şekilde getirilen varlıkları kabul edecekler. Yine, bu şekilde varlık getiren vatandaşlarımızla ilgili olarak herhangi bir şekilde araştırma, inceleme, soruşturma asla söz konusu olmayacak.

Biz de Bakanlık olarak, varlık barışı uygulamasıyla ilgili özellikle önümüzdeki aylardan itibaren yoğun bir çalışma yapacağız. Vatandaşlarımıza varlık barışı uygulamasını anlatacağız, tanıtacağız ama şunu da ifade edeyim ki, varlık barışı kanunu çerçevesinde vatandaşlarımız bu imkândan yararlansın çünkü 2018'den itibaren geriye de dönük olmak üzere yurt dışındaki varlıklara ilişkin olarak ülkeler arasında bilgi paylaşımına başlayacağız. Onun için vatandaşlarımızın da menfaatine bir uygulama olduğunu söyleyeyim.

Biliyorsunuz, uygulamada vatandaşlarımız varlıklarını getirdiklerinde Maliye Bakanlığına bir bildirimde bulunmak durumunda değiller. Vergi dairelerinde de herhangi bir şekilde bir bildirim alınması söz konusu değil. Burada yapılan uygulamada vatandaşlarımız rahat bir şekilde varlıklarını bankalara getirecekler, finans kuruluşlarına getirecekler ve onun bütün kayıtları da orada tutulacak.

Sayın Karabıyık engelli kadrolarıyla ilgili...

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) - Sıfır mı Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yok, şöyle Sayın Vekilim: Şu an itibarıyla bir istatistik ve veri Bakanlık olarak elimizde bir veri yok çünkü bütün uygulamayı bankalar ve finansal kurumlar yönetiyor.

Engelli kadroları konusunda Sayın Karabıyık bir soru sordular ama... Aile Bakanlığından bilgi almama müsaade ederseniz, Aile Bakanlığından o engelli kadrolarıyla ilgili bir çalışma var mı, o bilgileri alacağım.

Yine, bu KPSS'de öğretmenlerle ilgili mülakat konusunda oranla ilgili bir eksiklik olduğunu söylediniz. Ben Millî Eğitim Bakanımızı şimdi arayacağım, bu konuda eğer uygulamaya dönük bir belirleme eksikliği varsa o konuda da kendisinden bilgi alınca sizinle onu paylaşacağım.

Sayın Arslan vakıflar konusunda tasarıda yer alan bir maddeyle ilgili bir değerlendirmede bulundular. Şunu açık bir şekilde ifade edeyim: Millî Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimiz vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını daha kaliteli ve ihtiyaca uygun bir şekilde karşılamak için canla başla çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. O konuda bir eksikliğimiz yok. Son on dört yıldır eğitime çok ciddi kaynaklar ayırdık, üniversite sayılarını artırdık, okul sayılarını artırdık, derslik sayılarını artırdık.

Yine, yurt hizmetlerinde de herhangi bir sorun yok. Özellikle son yıllarda YURTKUR barındırdığı öğrenci sayısını neredeyse 2 kat artırdı. Bu hizmetler devlet tarafından yürütülüyor, yürütülmeye de devam edilecek. Ama sivil toplum örgütleri de, hayırsever kurumlar da bu hizmetleri yapmak istiyorlar. Burada bizim kendilerine sağladığımız imkândan çok daha fazlasını hayırseverlerden topladıkları yardımlarla yapıyorlar. Dolayısıyla, bizim gibi vakıf kültürü olan bir toplumda bu vakıfların bu hizmetlerini daha fazla yapmaları, daha nitelikli yapmalarını sağlamak üzere getirilen bir imkândır bu. Hâlihazırda da bu imkân bulunmaktadır. Sadece burada bedel konusunda bir düzenleme yapılmaktadır.

Sayın Zeybek esnaf konusunda bir değerlendirmede bulundular, bu konuda da çalışmalar yaptığımızı ifade edeyim.

Sayın Durmaz bu Kıbrıs, güneydoğu gazileriyle ilgili... Tabii, Aile Bakanlığını ilgilendiren bir konu olduğu için Aile Bakanlığıyla bunu bir konuşmam gerekiyor.

Öğretmen atamaları konusuna gelince: Arkadaşlar, biliyorsunuz, 2017 yılında kamuya ilk defa açıktan atama yapılacak kamu personeli sayılarına ilişkin, dağılımına ilişkin çalışmaları Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak yürüteceğiz. Bu belirlenen, yapılan çalışmalar çerçevesinde de hangi unvanda hangi kuruma ne kadarlık yeni açıktan atama yapılacağına ilişkin kontenjanları belirleyeceğiz. Bu çalışmalar da önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak.

Sayın Atıcı tabii, kendi perspektifinden birtakım değerlendirmelerde bulundu. Şu aşamada bunlara ilişkin kendi değerlendirmelerimi yapmayayım ama yani başkanlık sistemiyle ilgili, Hükûmet olarak, parti olarak başkanlık sistemini getirmemizin, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirmemizin, sistem değişikliği yapmamızın gerekçelerini Mecliste anlatıyoruz, toplumumuza anlatıyoruz, milletimize anlatıyoruz. Genel Kurulda da zaten bu tartışmalar yapılacak. Ardından da bütün, her türlü iradenin üstünde olan millet iradesine bu değişiklikler sunulacak. Vatandaşımız, milletimiz bu konuda takdirini zaten kullanacak.

Sayın Şimşek bayiler konusunda ve akaryakıt sektörüyle ilgili bir değerlendirme yaptı ama bunu bir konuşabilirsek, detaylar konusunda belki biraz daha detaya ihtiyacım var. O konuda birlikte konuşursak bir değerlendirme yaparım.

Sayın Çamak el konulan vakıflarla ilgili bir soru sordu; onun detaylarını çalışayım.

Öğretmen atamaları konusunda Sayın Özdemir bir soru sordular ama kontenjanlar konusunda Çalışma Bakanlığıyla bir değerlendirme yapacağız, zaten en sonunda da hangi kadroya, hangi unvana ne kadar atama yapılacağını belirleyeceğiz.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.