Konu:İzmir'de meydana gelen terör olayını Hükûmet olarak kınadıklarına, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, terörün insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna ve terörle sonuna kadar mücadele edileceğine, sosyal medyanın sorumsuzca hareket edilecek bir mecra olmadığına ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:51
Tarih:05/01/2017


İzmir'de meydana gelen terör olayını Hükûmet olarak kınadıklarına, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine, terörün insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna ve terörle sonuna kadar mücadele edileceğine, sosyal medyanın sorumsuzca hareket edilecek bir mecra olmadığına ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Öncelikle, İzmir'de meydana gelen terör olayını Hükûmet olarak kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Terör olayı neticesinde vatandaşlarımızdan vefat edenlere başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Yaralılarımız var, Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Terör, nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bütün parti gruplarımızdan yapılan ortak açıklamalar da gösteriyor ki, zaten hep beraber ortaya koyduğumuz irade de gösteriyor ki, devlet olarak, Parlamento olarak, Hükûmet olarak, devlet kurumları olarak, güvenlik birimleri olarak ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz, teröre karşı herhangi bir şekilde bir geri adım atmamız asla söz konusu değil.

Terör olayının nerede olmuş olmasının da bir önemi yok yani İstanbul'da oldu, Kayseri'de oldu, bugün İzmir'de oldu; yarın, bu alçaklar bir başka kentimizde, bir başka yerde, bir başka kurumumuza karşı bu tür alçakça saldırılarda bulunmak isteyeceklerdir. Bizlerin, hepimizin bu alçak girişimlere karşı birlik, beraberlik içerisinde, ortak bir söylem içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Hükûmet olarak, güvenlik güçleri olarak teyakkuz hâlindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri, çok farklı kanallardan beslenen terör örgütleri, bütün imkânlarını kullanmak suretiyle ülkemizde huzuru ve sükûneti bozmaya çalışıyorlar ama buna karşı bizim göstereceğimiz birlik ve beraberlik inşallah, bu meselenin üstesinden gelinmesini sağlayacak.

Hepimizin yine ortak ifade ettiği bir husus var, ben de bunu ifade edeyim: Sosyal medya asla sorumsuzca hareket edilecek bir mecra değildir dolayısıyla buna müsaade etmememiz gerekir. Sosyal medyada kim, ne olursa olsun, hangi amaçla yaparsa yapsın birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize karşı yapılan...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani, sosyal medyadan yapılan bütün açıklamalara karşı -Sayın Başbakanımız da çok net ifade etti- kim ne açıklama yaparsa yapsın, birliğimize, beraberliğimize karşı, hukuka karşı işlenmiş bu alçakça açıklamalara karşı sonuna kadar mücadele edilecek.

Ben, tekrar, vefat eden vatandaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize, adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah, hep beraber bu meselenin üstesinden geleceğiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.