Konu:Kürt İlleri İle Türk İlleri Ayrımının Çok Tehlikeli Olduğuna Ve Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü Açısından Herkesin Bu Hassasiyetlere Dikkat Etmesi Gerektiğine İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:27
Tarih:25/11/2016


Kürt illeri ile Türk illeri ayrımının çok tehlikeli olduğuna ve ülkenin bölünmez bütünlüğü açısından herkesin bu hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, daha önce de ben ifade etmiştim, özellikle Sayın Cumhurbaşkanının ifadesini çokça dile getirdiniz. Aslolan, onun sosyolojik, tarihî ve coğrafi bağlamından koparılmaması. Koparılmadığı ölçüde böyle bir vakıanın olduğunu, doğruluğunu kabul ediyor ama bunun sosyolojik bağlamından, tarihî bağlamından, coğrafi bağlamından koparılarak farklı bir anlamda adlandırılması, farklı bir manaya da getirilmesinin doğru olmadığını bizler de ifade ettik.

Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı aynen şu ifadeyi kullanıyor, çok dile getirdiğiniz için söylüyorum ben: "Osmanlı'ya baktığımız zaman, Kürdistan eyaleti var, Lazistan eyaleti var. Bu millet köksüz değildir. Yüz yıl öncesine gidin, Meclis zabıtlarına baksınlar, 'Kürdistan' kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler. Osmanlı'ya gittiklerinde, doğu, güneydoğuyu Kürdistan eyaleti olarak görecekler, Karadeniz'i Lazistan eyaleti olarak görecekler."

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı toplumların tarih bilincine atıf yapıyor. Osmanlı bakiyesi üzerinde kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu tarihî bağlamından kopamayacağından söz ederek bir tarih okuma çağrısı yapıyor; bugün Osmanlı bakiyesi üzerinde inşa edilen üniter Türkiye Cumhuriyeti devletine ilişkin bir tanımlama yapmıyor. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı içerisinde bu şekildeki bölgesel tanımlamaların gerçekçi olmadığını ifade ediyor. Bunu ifade ediyor ve bu bağlamda düşündüğünüzde...

AHMET YILDIRIM (Muş) - Nereden çıktı bu?

BAŞKAN - Bakın, çok sık kullanıyorsunuz. "Kürt illeri", "Türk illeri", "başka iller" ayrımının çok tehlikeli bir ayrım olduğunu, Anayasa'nın 126 ve 127'nci maddeleriyle birlikte pek çok maddesine aykırı olduğunu defalarca ifade ettik. Bu bağlamda, siz İstanbul'u nerenin ili olarak göreceksiniz? Bütün iller, 81 il de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilidir. Hepsinin de adı bellidir, bölgesel, coğrafi isimleri de bellidir.

Bu açıklamayı yapma zarureti olduğu için -sürekli bunu örnek veriyorsunuz- bunu yapma gereği hissettim. Ülkenin bölünmez bütünlüğü açısından hepimizin bu hassasiyetlere dikkat etmesi gerektiği kanaatiyle bu ifadeleri kullandım.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)