Konu:Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:21/12/2016


Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET İLKER ÇİTİL (Kahramanmaraş) - Teşekkür ediyorum.

Biraz önceki HDP konuşmacısı benim konuştuklarımı da farklı bir anlama çekti.

Yaklaşık otuz sekiz yıl önce -buradan ifade ediyoruz- provokatif kaynaklı, milleti birbirine düşürme amaçlı, Alevi ve Sünni kardeşlerimizi, Kürt ve Türk kardeşlerimizi birbirine düşürmek ve darbeye zemin hazırlamak amaçlı provokatif bir eylem oldu ve maalesef orada Sünni ve Alevi kardeşlerimiz kullanıldı. Ben diyorum ki: Şu an bunları kullanmak, tekrar aynı ortamı oluşturmak yerine biz daha yapıcı söylemler yapıp millî birlik, beraberlik için çalışmalıyız.

İkincisi: "Bu Sivricehüyük'te, direkt gidildi, orası seçildi." dendi. Fakat ben de içerisindeydim, bize de bilgilendirme yapıldı Valilik tarafından. Defalarca farklı alternatifler değerlendirildi, en az 15-16 yer değerlendirildi, hepsinin farklı sıkıntıları oluştu; kiminin arazisi uygun olmadı, kimi havaalanına yakındı, kimi askerî depolama alanıydı falan. En uygun yerdi orası. Orası üstelik tarımsal alana da elverişli bir alan değil ve oradaki köyler de, biraz önce bahsettiğim gibi, Sünni, Alevi herkesin kardeşçe yaşadığı yerler. Köylülerde, oradaki vatandaşlarımızda sorun yok; oradaki sorun, dışarıdan gelip orayı karıştırmaya çalışanlar.