Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekili kardeşlerim; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, İstanbul Beşiktaş'ta şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, bütün terör örgütlerini de buradan kınıyorum. (CHP, AK PARTİ ve MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

Bizim ülkemiz bu ölümleri hak etmiyor arkadaşlar, bizim ülkemiz bugünleri hak etmiyor, bizim vatandaşlarımız bugünleri hak etmiyor.

Ama Hükûmete de kızıyorum. Neden kızıyorum: Niye önleyemiyorsunuz arkadaşlar, neden önleyemiyorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar) Nasıl oturuyoruz biz burada ya? Her gün insanlar ölüyor bu ülkede ya, her gün şehitlerimiz oluyor. Onların çocukları var, anaları, babaları yüreklerine taş bağlıyor. Ömürleri boyunca onların akıllarından çıkmayacak o evlat acısı. Onun için Hükûmete acilen, acilen hem de: Ne yapacaksanız yapın bunların önlemini alın arkadaşlar. Bunun çaresi sizde, bu ülkeyi sizler yönetiyorsunuz.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Hükûmete destek olacaksınız.

ÖZCAN PURÇU (Devamla) - Bizden bir katkı bekliyorsanız da Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkanızdayız her zaman. (CHP sıralarından alkışlar) Terörle mücadele konusunda yirmi dört saat emrinizdeyiz, eve bile gitmeyeceğiz ama siz de görevinizi yapın. Bu konuda sizleri göreve davet ediyorum.

Arkadaşlar, bütçeyi konuşuyoruz. İşsizlik, yüzde 11, kayıtlı işsizlik, kayıtsız işsizliği hesap edersen yüzde 20'lere varıyor belki ama bunu maalesef hiç önemsemiyoruz. Şu an 100 kişiden 20 kişi eve bugün ekmek götürmedi arkadaşlar, 80 milyonu hesap edin bakalım. Bunun önlemini Hükûmetin acilen alması lazım. Neden almıyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi 24,3 milyar lira; bunun 20,5 milyarı sosyal yardımlara. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -bak, "Sosyal Politikalar Bakanlığı"- sosyal yardımlar bakanlığı değildir. Sosyal yardımı ne kadar çok veriyorsanız o kadar başarısızsınız demektir. (CHP sıralarından alkışlar) Bütün dünya bunu böyle uygular. Bu başarı olayı değildir arkadaşlar, yoksulluk artmış demektir. Eğer bütçesi artıyorsa yoksulluk artmış demektir. Bununla övünmeyin sakın. Sosyal politika geliştirmeniz lazım, yoksulluğu önleyici sosyal politikaları artırmanız lazım. Sosyal politikaları artırmazsanız bu böyle gider, ülke böyle kangrene dönüşür.

Ekonomi durmuş durumda arkadaşlar, üretim yapacaksınız, üretime döndüreceksiniz kendinizi. Üretim yok. Yol yapabilirsiniz, o devletin zaten görevi, köprü de yapabilirsiniz; bununla övünmeyin. Fabrika açacaksınız vatandaşı üretime yönlendireceksiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Tarımı, turizmi geliştireceksiniz, hayvancılığı geliştireceksiniz arkadaşlar. Bu konuda da katkı bekliyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi burada, yirmi dört saat arkanızdayız bu konuda ama yok, görmüyoruz. Her gün fakirleşiyoruz arkadaşlar, fakirleştikçe de dolar artar, euro artar, dünya ekonomik düzeni bizim üzerimize basar.

Strateji Belgesi, Roman Strateji Belgesi, az kaldı... Arkadaşlar, bakın, Sayın Bakanım orada, dün dedi ki: "Roman stratejisiyle ilgili çalışma yapıyoruz." Hiçbir çalışma yapmıyorsunuz Sayın Bakanım, bütçe bile ayırmadınız, çocuk ölü doğdu. "Strateji Eylem Planı" diyorsunuz, eylem planı ne demek ya? Harekete geçeceğim, sahada çalışacağım. Hani para nerede? Hani para nerede? Bakanlık para ayırmadı ya! Çocuk ölü doğdu, bizi kandırmayın. Romanları kandırmayın artık, yeter. (CHP sıralarından alkışlar) Yeter yani. Arkadaşlar, ciddi olun, bizi böyle kandırmaca olaylarıyla şey yapmayın.

Bak, 3,5 milyon Roman var, resmî rakam bunlar. Bakın, bütün Romanlar bekliyor. Yüzde 90'a yakın işsizlik var, eğitim sıkıntısı had safhada. Sayın Bakan da burada. Sayın Bakanım, SİROMA Projesi; 8,5 milyon euro Avrupa Birliğinden para geldi Romanlara. Millî Eğitim Bakanlığı bu SİROMA Projesi'ni takip etmiyor. Proje geçen sene kasım ayında başladı, hâlen hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir yıl geçti, 5 milyon euro para harcandı, harcanacak, Romanların mahallesine dahi girilmedi. Para gidiyor Sayın Bakan ama Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hiçbir şey yapmadı.

Haziran ayında eylem vardı, yaptı mı, strateji belgesine göre? Saha çalışması vardı, aralık ayında saha çalışması vardı; Bakanlık çıksın söylesin bakalım, yaptı mı yapmadı mı saha çalışmasını? Yapmadı, yok, ben takip ediyorum, yok, yok, yok.

SİROMA Projesi kasım ayında, geçen sene başladı, bir yıl oldu, hiçbir şey yok. Roman mahallelerine gelen giden yok. Romanların 5 milyon euro uçtu, gitti. Fakirin, garibanın, çoluğun çocuğun hakkı var orada.

Sayın Bakanım... Millî Eğitim Bakanına soruyorum, Millî Eğitim Bakanlığı da projenin içerisinde ama takip etmediklerini anladık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aynı şekilde. İki projeyle ilgili de hiçbir şey yok, bilmiyorlar.

Strateji Belgesi... Sayın Bakan dedi ki: "Bütçe var." Bütçe yok. Avrupa Birliğinden gelen bütçeyi Strateji Belgesi'nde varmış gibi göstermeyin arkadaşlar, lütfen.

Romanların işsizlik, eğitim, barınma sıkıntısı had safhada. Bu konuyla ilgili acil önlem alın. Yeter ya, vallahi, biz de bu ülkenin vatandaşıyız, yeter artık, yeter yani! (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar) Ben burada dimdik ayaktayım, herkese yardımcı olurum, herkese. Bakanlık çağırsın, gelirim; Romanlarla ilgili çalışma yapılacaksa yaparız.

Bakın, barınma sıkıntımız had safhada, işsizlik sıkıntımız had safhada ama hiçbir şekilde, Eylem Planı'nda yazmasına rağmen, yapmıyorsunuz. Sayın Bakan da orada bilmeden konuştu. Bunları lütfen takip edin. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı acilen önlem alsın. Millî Eğitim Bakanlığı çalışmasını devam ettirsin, yapsın.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Purçu.