Konu:Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın İç Tüzük'ün 96'ncı Ve 97'nci Maddelerinde Hangi Soruların Sorulabileceği Ve Fezleke Sayısıyla İlgili Kullandığı İfadelere İlişkin Konuşması
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın İç Tüzük'ün 96'ncı ve 97'nci maddelerinde hangi soruların sorulabileceği ve fezleke sayısıyla ilgili kullandığı ifadelere ilişkin konuşması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN - Aynen.

İç Tüzük'ün 96'ncı ve 97'nci maddelerinde hangi soruların sorulabileceği çok açık bir şekilde yazılmış yani kişisel görüş ileri sürülmemesi gerekiyor. Yine, istişare mahiyetindeki soruların olmaması gerekiyor. Bunu İç Tüzük belirlemiş. Bir de fezleke sayısıyla ilgili bir ifade kullandınız.

MEHMET EMİN ADIYAMAN (Iğdır) - Siz öyle yorumlarsanız Sayın Başkan, yanlış yorumluyorsunuz.

BAŞKAN - İç Tüzük yazıyor Sayın Adıyaman, açın, bakın, 96 ve 97'nci maddeler.

Fezleke sayısı 77 olarak, Mecliste bulunan fezleke sayısı o. Tabii, Meclisin dışında bulunan, Adalet Bakanlığında veya başka yargı kuruluşlarında bulunan fezleke sayısından bizim bilgimiz yoktu o an itibarıyla. Dolayısıyla, Meclise sevk edilen hem Karma Komisyonda, Meclis Başkanlığında olan fezleke sayısı ne kadarsa onu olduğu gibi... 77 tane fezleke vardı, o fezleke sayısını o şekilde ifade ettik.

Teşekkür ediyorum.