Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Erdem esnaflarımızla ilgili bir değerlendirme yaptılar. Uygun görürlerse bu konuda yazılı cevap vermek isterim.

Sayın Bekaroğlu, Rize havalimanıyla ilgili olarak ödenek hususunda daha önce de yanıt vermiştim ama merak etmeyin, bugüne kadar hiçbir projeyi eksik de bırakmadık. Bu konuyla ilgili de özellikle Rize havalimanının süratle tamamlanması konusunda ilgili bakanlıklar olarak çalışır ve inşallah, o bölgedeki bütün insanlarımızın heyecanla beklediği bu projeyi de yakın bir zamanda tamamlarız. Burada bir tereddüt olmasın. Bugüne kadar, en fazla kaynağı her zaman yatırıma ayırdık. Dolayısıyla, bu projenin de Türkiye için, o bölge için önemli bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Başlangıçta böyle bir başlangıç ödeneği öngörülmüş olsa da önümüzdeki süreçte orada inşallah, iş başladıktan sonra, hızlı bir şekilde gerçekleşmelere bağlı olarak ilave kaynak temin edilir ve en son Ordu-Giresun Havalimanı'nı nasıl bitirmişsek Rize havalimanını da inşallah en kısa sürede bitirir, o bölgedeki bütün vatandaşlarımızın hizmetine açarız. Orada bir endişeniz olmasın.

Sayın Tanal Düzce'deki devlet hastanesiyle ilgili olarak birtakım aksaklıklardan bahsetti. Sayın Sağlık Bakanımız burada, kendisi belki birazdan bu konuyla ilgili detaylı cevap verebilecektir. Benim özel bir bilgim yok, onu ifade edeyim.

Sayın Köksal sicil affı konusunu gündeme getirdi. İnşallah, bu konuda olumlu bir gelişme olacak. Dolayısıyla, bunun detayları da uygun şekilde açıklanır ama esnafımızın hem finansa erişiminin kolaylaştırılması hem de mevcut finansman yapılarının iyileştirilmesi konusunda Hükûmet olarak çalışmalarımız bulunmaktadır. Sizin gündeme getirdiğiniz konular da üzerinde çalıştığımız konular, çok yakın bir zamanda, belki yarın bugün bu konuda bir çözümü üretmiş olacağız. Onu da uygun yollarla açıklamış oluruz.

Sayın Yiğit, özel idare malları bu büyükşehir belediyesiyle ilgili yasa çıkarken fiilî kullanıma bağlı olarak hangi idareler tarafından kullanılıyorsa o idareler bakımından tahsis işlemleri yapıldı. Bazı illerde burada valilikler tarafından yapılan tahsis işlemlerinin uygunluğu konusunda tereddütler çıktı veya ihtilaflar çıktı; İzmir de bunlardan bir tanesi, biliyorum hatta yanlış hatırlamıyorsam, konu mahkemeye de intikal etmiş durumda. Yani, burada tarafların kendilerince talepleri var. Bu talepleri değerlendirerek belki de mahkemeye kalmadan çözmek lazım yani gerek belediyelerimizin ihtiyaçları gerek merkezî idarenin ihtiyaçları için ortak bir anlayışla bir çözüm üretmekte fayda var. Ama, o dönemde valilikler bünyesinde kurulan komisyonlar kanunun öngördüğü fiilî kullanım veya fiilî tasarrufa bakarak bu kararları verdiler. Hiçbir şekilde, merkezî idarenin valilik komisyonları üzerinde bir denetimi ve onaylaması da söz konusu olmadı. Valilikler tamamen yerel bilgilerden, yerel komisyonun çalışmalarından hareketle bunları yaptı. Yanlışlıklar varsa da bunlar düzeltilir, o konuda bir endişemiz olmasın. Ama, özellikle bu büyükşehir belediyelerinin bütünşehir hâle getirilmesi suretiyle de hizmetlerin sunumunda daha koordinasyon içeren bir yapı da oluşturulmuş oldu. O uygulama sırasında bazı değişiklikler de gündeme geldi, o konularla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz. Yakın bir zamanda önceki yapılan kanun düzenlemesine dönük bir değişiklik çalışması da gündemimize gelecek.

Çiftçilerimize dönük olarak, gerçekten 2002 yılından bu yana her zaman, çiftçilerimizin gerek üretimlerini daha düşük maliyetle yapmaları gerekse gelir düzeylerinin yükseltilmesi için, yaşadıkları yerlerde kalmaları için, yaşadıkları yerlerde tarım işletmeciliğini en iyi şekilde yapabilmeleri için devlet olarak çok sayıda destek programını uygulamaya koyduk. Vermiş olduğumuz destek miktarını yıllar itibarıyla artırdık ve özellikle sübvansiyon ödemeleri dâhil olmak üzere, vergi indirimleri dâhil olmak üzere çiftçilerimizin üretim maliyetlerini aşağı çekecek düzenlemeleri de ardı ardına yaptık. Mazot desteğini de en son Sayın Başbakanımız açıkladı. Mazot maliyetinin yarısının, inşallah 2017 yılında uygulanmaya başlayacak, 2018'de de ödemeleri başlayacak. Burada önemli bir iyileştirme yapıldı. Ayrıca, Tarım Bakanlığımız, tarımsal destekleme ödemelerinin daha az sayıda destek unsurundan oluşacak, daha basit, daha yalın, çiftçilerimizin destekleme ödemelerini yılın birkaç ayında toplulaştırılmış olarak almalarını sağlayacak bir çalışma yapılıyor.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.