Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Sayın Akkaya kamuda hâlihazırda taşeron firmalar yanında çalışan personele ilişkin Hükûmetimiz tarafından yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bir soru sordular ve değerlendirmede bulundular. Bugüne kadar Hükûmet olarak gerek seçimlerde gerek Hükûmet programlarında ifade ettiğimiz, vadettiğimiz her şeyin mutlaka takipçisi olduk ve gerçekleştirdik. Taşeron firma yanında çalışan arkadaşlarımızla ilgili olarak da görevli Bakanlık olarak, Maliye Bakanlığı olarak biz çalışıyoruz. Bu konuda bir geçiş düzenlemesi yapılabilmesi için bir kanun çalışması yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili Bakanlık olarak başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere diğer ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmaları yürüttük. Sağlık Bakanlığıyla, üniversitelerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yine taşeron firma elemanı çalıştıran diğer kamu kurumlarından bilgileri topladık. Geçiş düzenlemesine tabi personelin tanımını yapma konusunda ilave çalışmalarımız oldu çünkü kurumlarda birbirinden çok farklı sözleşme türleri var, sözleşmelerde farklı hükümler var. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz düzenlemenin uygulanabilmesine imkân sağlamak amacıyla bu bilgileri kurumlardan topladık.

Yine özellikle bir geçiş düzenlemesinin mutlaka bir başlangıç tarihi olması gerekir. Bu tarihin belirlenmesine dönük olarak kurumlardan ilave bilgiler topladık. Bir de kurumsal kapsam olarak hangi kurumlar bu çalışmanın içerisinde olmalıdır? Sadece merkezî yönetim bütçesine dair idareler değil daha geniş bir kapsamda idarelerden bilgileri derledik ve gerçekten çok kapsamlı bir çalışmayı, en azından mutfak veya teknik çalışmayı belli bir aşamaya getirdik. Buna dayalı olarak bir yasa taslağı çalışmasını da kurumlarımızla paylaştık. Kurumlarımızdan da gelecek görüşlere göre belli bir noktaya getirdikten sonra tekrar Bakanlar Kurulunda değerlendireceğiz. Umuyorum ki bu çalışma da uygulamaya konulduğu zaman başlangıçtaki amaca hizmet eden bir noktada sonuçlanmış olacak. Onun için burada siyaseten herhangi farklı bir anlayışımız asla söz konusu değil. Bu şekilde çalışan personelimizle ilgili gerek 7 Haziran seçimlerinde gerek 1 Kasım seçimlerinde ifade ettiğimiz hususlar var. Bu hususlarla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz.

Sayın Çamak Suriyeli vatandaşlarımızdan farklı illerde iş yeri sahibi olup da çalışanlara dönük birtakım kayıt dışılıkla ilgili sıkıntılardan bahsettiler. Tabii ki uygulamadan gelen bazı zorlukları siz de takdir edersiniz, biz de hepimiz biliyoruz. Ama, özellikle Maliye idaresi olarak kayıt dışı iş yerleriyle ilgili gerekli çalışmaları biz yaparız. Burada kim olursa olsun kurallara uygun bir şekilde, kayıtlı bir şekilde bu çalışmaların yapılması gerekir. Bu konuyla ilgili herhangi bir düzenleme ihtiyacı varsa bu kayıtlılığı artıracak şekilde, onları da beraber çalışma ihtiyacı var.

Sayın Yıldırım biraz önce bana, doğru, bir liste verdiler. Baştan beri söylüyoruz, kanun hükmünde kararnameyle atılan, görevden uzaklaştırılan personelin nasıl tespit edildiği, bunların hangi unsurlar itibarıyla atıldığına ilişkin kurallar belli. Bakanlık olarak biz de titiz çalışmalar yürütüyoruz, ilgili kurumlardan bilgileri derliyoruz ve bu bilgilere dayalı olarak bu tasarrufta bulunuyoruz. Ama, olur ki sizin de bize vermiş olduğunuz listede de eğer bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa, düzeltilecek bir husus varsa, sadece bu listede olanlar değil, bütün arkadaşlarımız için bu çalışmaları titiz bir şekilde yürütüyoruz; mutlaka belli bir belgeye, belli bir bilgiye dayalı olarak bu tasarruflarda bulunuyoruz.

Sayın Purçu taşeron işçilerle ilgili biraz önce sorulan soruyla aynı mahiyette bir soru sordular, ona daha fazla açıklama yapmayayım. Ama, şunu net olarak söyleyebilirim ki bu çalışmalar teknik seviyede hemen hemen bitmek üzeredir. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de çok farklı kamu kurumlarında çok farklı türde sözleşmelerin olması ve Kamu İhale Kurulundaki bu sözleşmelerin teker teker incelenerek ortak bir noktanın tespit edilmesidir, onun temel faktör olduğunu söylemem gerekiyor.

Tabii Mecliste çalışan personelle ilgili değerlendirmeleri de bu çalışmaların kapsamında yapmak gerekir diye düşünüyorum.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.