Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

Sayın Engin emeklilik sisteminde zaman zaman tartışılan bazı konulara temas ettiler, gerçekten önemli konular ama bir taraftan da sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengenin bir disiplin içerisinde sürdürülmesi ihtiyacı var. Sistemde bir taraftan iştirakçiler prim öderken diğer taraftan iştirakçilikten emekliliğe geçenler için de aylık ödemeleri yapılmaktadır. Bu sistemin dengesi ister istemez kamu genel dengesi içerisinde mütalaa edilip bütün vatandaşlarımız tarafından da finanse edilmektedir. Bugün, sosyal güvenlik sistemi dengede değil, açıklar veren bir sistemdir. Özellikle 1990'lı yıllarda çok da disipline uygun olmayan birtakım kararlar nedeniyle, bugün sosyal güvenlik açıkları belki de daha düşük olabilecekken hâlâ belli bir seviyede devam etmektedir ama gündeme getirilen konuların da tartışıldığını söylemek mümkün.

Sayın Tarhan, vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımızla ilgili bir yıldır değil ama birkaç aydır açıklamalarım var ve özellikle yeniden yapılandırma yasası ağustosta gündeme geldiğinde bu konuyu ben kendim gündeme getirdim. "Özellikle gelir ve kurumlar vergisi başta olmak üzere vergilerini düzenli ödeyen, bütün vergi denetimlerinde herhangi bir şekilde bir sorun ortaya çıkmayan vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu gönüllü uyuma karşılık bir vergi indirimi çalışabiliriz." demiştim. Bunu da yeni yılla birlikte getireceğimizi, Gelir İdaresi Başkanlığının birtakım çalışmalar yaptığını söyledim. Getireceğim, o lafımın arkasındayım. Doğru bir talep, onu da söyleyeyim.

Sayın Çamak Suriyeli vatandaşlarımız nedeniyle belediyeye yapılan ödemeler konusunda bir talepte bulundular. Bir süredir, aslında, belediyelere ödenen gelirden ayrılan paylara ilişkin çok farklı talepler var. İllerimizin, belediyelerimizin yaz nüfusu farklı, kış nüfusu farklı, turistik bölgelerde yine aynı şekilde farklılıklar var. Yine, söylediğiniz gibi, gerek sizin bölgenizde gerek diğer illerde benzeri durumlar var. Şu anda İçişleri Bakanlığımız özellikle gelirden ayrılan payların dağıtımında yeni ne kriterler belirlenebilir diye, bu sizin söylediğiniz konuları da dikkate alan bir çalışma yapıyor, biz de çalışmanın içerisindeyiz. İnşallah, bu konuları daha uygun bir dağıtım formülüyle çözeceğiz.

Sayın Tekin, Samsun hakikaten, gittiğimiz, gördüğümüz bir yer. Gerçekten de Samsun'un büyümesi ve gelişmesi lazım ama söylediğiniz manada çevre yollarının genişlemesiyle ilgili kamulaştırma ihtiyacı nedir, o konuda elimde bir bilgi yok.

HAYATİ TEKİN (Samsun) - Karayollarından aldım bilgiyi efendim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Yani, özel olarak bir bilgim yok ama konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bakanlıklar arasında görüşmeler yapılır. Bütün vilayetlerimiz için nerede bir hizmet varsa biz de gereken çalışmaları yaparız.

Sayın Kara'nın değerlendirmelerine katılmadığımı söyleyeyim yani kendisinin yaklaşımı farklı bir yaklaşımı çağrıştırıyor ama ben de o tartışmanın içerisine girmek istemem. Halep'te, Musul'da meydana gelen olaylar gerçekten bir insanlık trajedisi. Hepimiz için de, bu coğrafyada yaşayan bizler için de bir parti ayrımı olmaksızın ortak bir endişe, ortak bir üzüntü kaynağı. Onun için, bu konuları bir siyasi polemik konusu olarak konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum.

NİYAZİ NEFİ KARA (Antalya) - Soruya cevap verin, sorunun cevabı ne Sayın Bakan?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Özdemir, özellikle olağanüstü hâl sürecinin, referandum sürecinin ekonomiyle olan ilişkileriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Genel anlamda bakacak olursak, özellikle 2016'nın son çeyreğinden itibaren global düzeyde ekonomilerde bir kırılganlık var. Özellikle ABD seçimlerinin oluşturduğu yeni politik ekonomik koşullar gerek gelişmiş ülkelerde gerek gelişmekte olan ülkelerde bir kırılganlığı da beraberinde getirdi. Dün, biliyorsunuz, FED faiz oranlarında 0,25'lik bir artış yaptı. 2017 yılı bütün ülkeler açısından, global ekonominin geneli itibarıyla gerçekten belirsizlikleri, riskleri, zorlukları içeren bir yıl olacak.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Türkiye'de bu global belirsizlikler karşısında Hükûmet olarak gereken tedbirleri alma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman aldığımız kararları sizlerle paylaşıyoruz, kamuoyuyla paylaşıyoruz, yasal düzenlemeler yapıyoruz. İnşallah, 2017 yılında Türkiye ekonomisi sahip olduğu olumlu faktörleri daha da avantaja dönüştürmek suretiyle diğer gelişmekte olan ülkeler içerisinde iyi bir performans oluşturur, bu, hepimizin ortak dileği.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan.