Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkanım teşekkür ediyorum.

Sayın Engin'in özelleştirme kapsamında 4/C statüsünde çalışan arkadaşlarımızla ilgili bir değerlendirmesi oldu. Öncelikle şunu ifade edeyim ki: Özelleştirme uygulamaları neticesinde Devlet Personel Başkanlığı emrine alınan ve kamu kurumlarında görevlendirilen bu arkadaşlarımızla ilgili olmak üzere önemli iyileştirmelerin yapıldığı da bir gerçek. Özellikle bu arkadaşlarımızın hem kamu kurumlarında geçici personel olarak istihdamlarına imkân sağlandı hem de önce on ay olan çalışma süresi 2010 yılında on bir aya, 2012 yılında ise on bir ay yirmi sekiz güne çıkarıldı. Yine sonraki yıllarda sürekli bir şekilde özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı, bunu da ifade etmekte fayda var.

2004-2016 Aralık döneminde geçici personelin maaşlarında kümülatif olarak yüzde 336 ile yüzde 388 arasında değişen oranlarda artışlar sağlandı. Bu dönemde gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 152 olduğu dikkate alınırsa gerçekten bu personelimizin özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını da görmek mümkün olacaktır.

DİDEM ENGİN (İstanbul) - Efendim, toplu sözleşmede ilgili maddeyi...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Şimşek, Rusya'da sanıyorum yolcularla ilgili bir mesele söyledi ama uygun görürseniz onu bir araştıralım, bilgimiz olan bir konu değil. Bilgi aldıktan sonra sizlerle onu paylaşırız.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Dışişlerinin ve konsolosluğun da bilgisi var Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Olur. Dışişlerinden arkadaşlara sorduracağız.

Sayın Tarhan, Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışıp da kanun hükmünde kararnameyle atılan personel hakkında bir soru sordular. Biliyorsunuz, bütün bu tasarruflarda bulunurken olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerdeki kurallara tabi olarak bu işlemler yapılmaktadır. Terör örgütlerine üye olanlar, iltisakı olanlar, intisabı olanlar, ilişkili olanlar tespit edilmek suretiyle bunların tespit yöntemleri de kanun hükmünde kararnamenin uygulanması bakımından genel çerçevede belirlenmektedir. Buna uygun olarak Maliye Bakanlığından da belirli sayıda kamu personelinin görevine son verilmiştir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Soruşturma yok Sayın Bakan, hiç soruşturma yok.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Fakat, şunu ifade etmekte fayda var, şöyle bir yanlış anlamaya meydan vermemek lazım: Kişilerle ilgili bu tasarruflarda bulunurken hiçbir şekilde kişinin bir sendika üyesi olmuş olmasını bir faktör olarak, belirleyici bir neden olarak öngörmüyoruz. Kişinin kendisine ait bilgilerden hareketle bu tasarrufta bulunuyoruz. Nitekim, söz konusu ettiğiniz sendika üyesi olan çok sayıdaki arkadaşımız, Maliye Bakanlığında çalışmaya devam etmektedir.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) - Soruşturma yok Sayın Bakanım, liste elimde.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Ağbaba, Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle bir mağduriyetlerini ifade ettiler. Öncelikle, bütün köylülerimize geçmiş olsun. Rabb'im inşallah bu tür felaketlerle bir daha karşılaştırmasın. Uygun görürseniz, AFAD'dan bu konuyla ilgili bir bilgi rica edeceğim. Onlardan geldikten sonra da sizlerle paylaşacağım.

Sayın Özdemir, tabii, öğrencilerimiz, mezun olduğu zaman öncelikle kamuda iş sahibi olmak istiyorlar. Bunu anlayışla karşılıyorum ama bir taraftan da bütçenin imkânları, kamu idarelerinin personel ihtiyaçları dikkate alınarak planlama yapılıyor. Çok farklı branşlarda, farklı öğrencilerimiz okullardan mezun oluyor. Bu çerçevede, inşallah, bunların hepsini dikkate alarak 2017 yılı personel planlamasını yapacağız.

Sayın Arslan emeklilerimizin aldığı maaşlar konusunda birtakım değerlendirmelerde bulundu. Bendeki veriler farklı bir resim gösteriyor. Yani, 2002 yılında AK PARTİ iktidara geldiğinde bir emekli maaşı vardı, kamu çalışanlarının maaşları vardı. O tarihten bugüne -yani, öncekine dair olan olmuş ama- 2002 yılından bu tarafa, bakın, ortalama memur maaşı, 2002 yılında 578 liraymış, şu anda ortalama memur maaşı 2.979 liraya çıkmış.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Bayramlarda ikramiye verelim Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Dolayısıyla, burada yaklaşık olarak yüzde 415 artış yapılmış, reel artış yüzde 57. Şimdi, benim bunları tekrar tekrar sizlerle paylaşmama gerek yok. Rakamlar devletin resmî rakamları.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Tamamlayınız Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Gerek memurlarımız gerek diğer kamu çalışanlarımız gerekse emeklilerimiz bu dönemde, her dönem enflasyonun üzerinde artış almışlardır; refah düzeyleri bu dönemde artmıştır, satın alma güçleri bu dönemde artmıştır. Özellikle, onu da söyleyeyim.

Sigara üzerindeki özel tüketim vergisi uygulamasına, yıllar itibarıyla bir bütün olarak bakacak olursanız, yıllar itibarıyla bir bütün olarak... Bir taraftan, biliyorsunuz, sigara üzerinden alınan vergi maktu vergidir. Maktu verginin yıllar itibarıyla düzenlemelerle ayarlanması söz konusudur. Diğer taraftan da tabii ki sigarayla ilgili olarak hepimizin, sizlerin, bizlerin duyarlılığı var, bunu da hesaba katmakta fayda var diye düşünüyorum.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Piyasa kaçak sigaradan geçilmiyor Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Purçu, İzmir'deki yatırımlarla ilgili bilgileri bulacağım ama Roman kardeşlerimizi seviyoruz -bütün sosyal kesimleri seviyoruz tabii ki- yani, Aile Bakanlığımızda strateji belgesiyle ilgili bir çalışma varsa Bakanlığımızla görüşmek suretiyle her zaman için tüm sosyal kesimlerle ilgili Hükûmet olarak olumlu çabalarımız olmuştur. Bu konuda da olumlu çabaları sergileriz inşallah.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.