Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sorum, Sayın Maliye Bakanımıza: Sayın Bakanım, özellikle sormak istiyorum, İzmir'e ve İzmir'deki yatırımlara kamu olarak bu yıl ne kadar ödenek ayırdınız?

Ayrıca, Roman strateji ve eylem planıyla ilgili bu yıl da bütçede maalesef hiçbir şey göremedik, önümüzdeki yıllarda görmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda bir çalışmamız var mı?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.