Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Başkan, Sayın Öz, Eceabat'taki müzeyle ilgili bir soru sordular; uygun görürlerse Kültür ve Turizm Bakanlığından bilgiyi aldıktan sonra kendileriyle bu bilgiyi paylaşacağım, şu anda elimde hazır bilgi yok.

Sayın Şimşek, millî gelir revizyonu çalışması Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Türkiye İstatistik Kurumunun da raporlama yaptığı Eurostat standartlarına göre, ESA 2008 standartlarına göre yapılmış bir güncelleme. Türkiye İstatistik Kurumu bu güncellemeyi yaparken diğer Eurostat üyesi ülkeler hangi standartları kullanmışsa bu standartlara uygun bir güncelleme yapmıştır ve bu güncelleme sonucunda da millî gelirde bir revizyon yapmıştır. "Yapılacak revizyonun oranı şu kadar olmalıdır, bu kadar olmalıdır, şu kadar olursa inanırız, bu kadar olursa inanmayız." diye bir yaklaşım olamaz. Millî gelir revizyonları, Türkiye dışındaki diğer ülkelerde de yapıldığında yukarı yönlü artış her zaman için görülmüştür. Türkiye'de özellikle istatistik kapasitesinin artırılması noktasında son yıllarda büyük bir çaba sarf edilmiştir. Özellikle millî gelir hesaplarının oluşturulmasında ilgili kurumlarla daha yakın bir çalışma ortamı oluşturulmuş, tüm taraflardan toplanan bilgiler bu çalışmalara yansıtılmıştır.

Ayrıca, edindiğim bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu yapmış olduğu revizyonun dayanakları, metodolojisi ve açıklamaları konusunda da paylaşımlarda bulunmuştur. Tabii ki, yapılan revizyonun varsayımları, tutarlılığı konusunda herkesin bunu sorma, doğruluğunu araştırma hakkı vardır.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Bu sene mi çıktı bu standartlar Sayın Bakanım? Geçen yıl yok muydu bu standartlar?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu anlamda yaklaşımınızı doğru bulurum ama yani "Millî gelir hesapları şu şekilde oldu, biz bunu beğenmeyiz." diye bir yaklaşımı da kabul etmek...

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Hayır, yeni bir para mı girdi? Bu standartlar geçen sene yok muydu, yeni mi çıktı? Neye göre bu değişiyor?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Değerli arkadaşlar, niye heyecanlanıyorsunuz? Uluslararası standartlara göre Eurostat'a üye bütün ülkelerin yaptığı bir uygulamayı Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu yaptı ve bu yapmış olduğu revizyon çalışmasını yayınladı, varsayımlarını, dayanaklarını yayınladı.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Siz inanıyor musunuz buna Sayın Bakan?

BAŞKAN - Sayın Şimşek, sorunuzu sordunuz, Sayın Bakan cevap veriyor. Takdir kamuoyunun. Lütfen ikili diyaloğa girmeyelim.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Burada sorular sorulmasına hak veriyorum, doğru ama bunları, bu yapılan açıklamaları veya İstatistik Kurumunun ortaya koyduğu revizyonu sanki arkasında başka bir şey varmış gibi bir töhmet altına koyma çabasının doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum. Her şeyi soralım, ben de sorarım yani yapılan bir açıklamanın arkasında yeterli veri var mı, metodolojisi doğru mu, varsayımları doğru mu? Bu işin profesyonelleri de bu konuda açıklamalar yapıyor, Türkiye İstatistik Kurumu da kendi açıklamalarını yapar fakat "Türkiye İstatistik Kurumu bir revizyon yapacaksa bu mutlaka aşağı yönlü olmalıdır." yaklaşımını çok politik bir yaklaşım olarak görüyorum.

BAKİ ŞİMŞEK (Mersin) - Ben öyle bir şey demedim.

AHMET SELİM YURDAKUL (Antalya) - Öyle bir şey demedi Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - TÜİK'in tamamen profesyonel bir anlayışla istatistik kurallarını, kaidelerini kullanarak bunu yaptığını da söylemekte yarar var, onu farklı bir şeye götürmeye gerek yok.

HAYATİ TEKİN (Samsun) - O dediği gerçekçilik Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sigara kaçakçılığı, telefon kaçakçılığı, bu konularda Bakanlık olarak ilgili kurumlarla beraber yoğun çalışmalar sarf ediyoruz ama ben, şimdi Mersin'le ilgili, arkadaşlara söyledim yani bu konu da hepimizin duyarlı olması gereken bir husus. Bakanlık olarak inşallah bu çalışmalara devam edeceğiz. Söylediğiniz yerle ilgili de gerekli çalışmaları, Bakanlıktaki arkadaşlara talimat verdim, süratle yapacaklar. Başka illerde de zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Gerek Emniyet birimlerimiz gerekse kaçakçılıkla mücadelede görev alan diğer kurumlar bizimle müştereken bu çalışmaları yürütüyorlar. Ben, duyarlılığınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum.

Sayın Yıldırım sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine ilişkin bir değerlendirmede bulundular. Öncelikle, tabii ki 2002 yılında bütün kamu çalışanları bakımından emeklilikle ilgili mevcut bir sistemi AK PARTİ hükûmetleri devraldı ve o günden bu yana da bütün emekliler bakımından emekli aylıklarındaki artışlar hep enflasyonun üzerinde oldu. Emeklilerin bu dönemde alım gücü ve refah düzeyi arttı ama sağlık çalışanlarına dönük onların bir talebi olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın çeşitli çalışmaları da var. Bu, bir taraftan Sosyal Güvenlik Kurumunun dengelerini, diğer taraftan diğer sosyal kesimlerle olan adalet perspektifini de koruyarak bir şey yapabilir miyiz diye çalıştığımız konulardan bir tanesi, onu da ifade edeyim. Ama, Sosyal Güvenlik Kurumundaki genel kaidelere uygun olmak koşuluyla ne yapılabilir, ona Bakanlığımız çalışıyor, biz de o çalışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla beraber teknik destek veriyoruz, bir noktaya geldiğinde de bunlar kamuoyuyla zaten paylaşılacak.

Sayın Aydın, Bursa'yla ilgili yapılan yatırım rakamları bende yok ama onu temin edelim, onları da sizlerle paylaşalım. 2017 yılında...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.