Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:15/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜSEYİN KOCABIYIK (İzmir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 9'uncu maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2017 yılı bütçemiz bundan önceki on dört yılda olduğu gibi vatandaşlarımızın refahını artıran, ihtiyaç duydukları hizmetleri karşılayan, faize değil, kamu hizmetlerine kaynak ayıran ve yatırımlarla büyümeyi esas alan bir bütçe olma özelliğini taşımaktadır. 2002 yılında bütçe giderlerimizin yüzde 43'ü faiz harcamalarına giderken 2017 yılında bu oranın yüzde 8,9 olacağını öngörmekteyiz. Yüzde 43,2'den yüzde 10'un altına inen bir faiz harcaması gerçekten bütçe ve faize getirdiğimiz disiplinin net göstergesidir. Kabaca bir hesapla, 2002 yılında her 100 lira verginin 86 lirası faize giderken 2017 yılında her 100 lira verginin sadece 11 lirası faize gidecektir. Geriye kalan kısmı ise eğitim, sağlık, tarım, ulaşım yatırımlarına ve sosyal yardımlara, kısaca, halkımızın ihtiyaçlarına ve refahına harcanacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükûmetimiz 2008-2010 ve 2011-2013 dönemlerini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planlarını başarıyla tamamlamıştır. Şu anda 2015-2017 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı uygulamaktayız. Yapılan hesaplamalara göre, 2002 yılında kayıt dışı ekonominin millî gelir içindeki payı yüzde 32,4 iken 2015 yılında bu oran yüzde 27'ye düşmüştür. Kayıt dışı istihdam oranıysa 2002 yılında yüzde 52,1 iken 2015 yılı sonunda 19 puan azalarak yüzde 33'e kadar düşmüş oldu. Kayıt dışı ekonominin seviyesi yaklaşık 5,5 puan daha azalmış olsa, gerçekten, Türkiye'nin kayıt dışı ekonomideki oranı gelişmiş ülkeler seviyesinde olacaktır.

Hükûmetimiz faize giden harcamaları ve kayıt dışı ekonomide kaybedilen miktarı disipline ederek yatırımlara aktarmaktadır. Her bütçe döneminde olduğu gibi, artırarak yatırımlara kaynak ayırma politikamız 2017 yılında da devam edecektir.

2016 yılında bütçeden yatırıma ayırdığımız kaynak 60 milyar lira düzeyindeydi, 2017 yılında yatırıma ayıracağımız kaynağı yüzde 30 oranında artırarak 78 milyar liraya çıkarıyoruz. Köylerin altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğimiz KÖYDES projesine bugüne kadar toplam 10 milyar lira kaynak aktardık. 2017 yılında da KÖYDES için ayırdığımız kaynağı yüzde 100 artırarak 1 milyar liraya çıkarıyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çiftçimizi güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2017 yılında bütçemizden tarıma ayırdığımız kaynağı 31 milyar liraya çıkardık. Diğer taraftan, yemde ve gübrede KDV'yi kaldırarak çiftçimize buna ilaveten, dolaylı yoldan 2,7 milyar lira kaynağı ayrıca aktaracağız.

İktidarlarımız dönemlerinde bölünmüş yol ağımızı 4 kattan fazla artırarak 6.101 kilometreden yaklaşık 25 bin kilometreye çıkardık. Bu suretle, 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 76 ilimiz birbirine bağlanmış oldu. Bugüne kadar sadece bölünmüş yollar için 112 milyar lira yatırım harcaması yaptık. Toplamda 1.213 kilometrelik Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza ulaşımda yüksek hızlı tren kullanma imkânı sunduk. 2019 yılına kadar Adana, Afyonkarahisar, Bursa, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Sivas, Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam 11 ilimizden hızlı tren ve yüksek hızlı tren hattını geçirmeyi planlıyoruz. Hızlı tren yatırımlarımız 2003 yılından beri 20 milyar doların...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜSEYİN KOCABIYIK (Devamla) - Sayın milletvekilleri, AK PARTİ'nin 15'inci bütçesi olan 2017 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kocabıyık.