Konu:2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:14/12/2016


2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Tüm, bütçe harcamalarının toplum nezdinde çok önemli bir anlam ifade ettiğini ve bütçenin bir rakamlar manzumesi olmaktan ziyade, topluma bir hizmet bütçesi olması gerektiğini de vurguladı.

Şunu açıkça ifade edeyim ki: 2017 yılı bütçesi, bundan önceki 14 bütçede olduğu gibi, halka hizmeti esas alan bir bütçe olmuştur ve hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza, düşüncesi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, milliyeti ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan; daha fazla eğitim, daha fazla sağlık hizmeti, daha fazla yatırım yapmayı da her şeyin üstüne koymuştur. Bakın, 2017 yılı bütçesinde eğitim için 122 milyar lira kaynak ayırıyoruz; hiçbir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlarımız bu eğitim hizmetinden yararlanıyor. Yine, sağlık hizmetleri için bütçeden 111 milyar lira kaynak ayırdık, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanıyor.

Reel sektör için 2017 yılı bütçesinde gerçekten önemli artışlar yaptık. Yaklaşık 32 milyar lira reel sektöre 2017 bütçesinde destek veriyoruz. Özellikle işverenlerimizin iş gücü maliyetlerini azaltmak için 2017 yılı bütçesinde asgari ücret destek primi uygulamasına devam ediyoruz. Yine, bu kapsamda, işverenlerimizin ocak, şubat ve mart ayında ödeyecekleri sosyal güvenlik prim ödemelerini ekim, kasım ve aralık aylarına erteliyoruz. Bunlar toplumun bütün kesimlerine ortak, aynı anlayışta, eşit bir şekilde yansıyan hizmetler.

Bakın, 2017 yılı bütçesinde tarım sektörüne, çiftçilerimize önemli destekler veriyoruz. Burada yıldan yıla artan ve yeni getirilen desteklerle beraber gerçekten çiftçimiz bundan önemli ölçüde yararlanmıştır. Ben sizleri tekrar teker teker rakamlara boğmak istemiyorum ama burada 2017 yılı bütçesinin toplumsal refahı esas alan, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu eğitimi, sağlığı, sosyal devlet uygulamalarını bir bir hayata geçiren bir bütçe olduğunu özellikle de ifade edeyim.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Sayın Bakan, sorduğumun cevabı o değil, Diyanetin bütçesini sordum ben.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Bu bütçe aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal alanlarda, kültürde, sanatta, eğitimde, kültürel hayatın zenginleştirilmesinde, sivil toplumun geliştirilmesinde önemli katkılar veren bir bütçe olmuştur.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Sayın Bakan, Diyanetin bütçesini sordum size.

BAŞKAN - Sayın Tüm, lütfen!

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - 2017 yılı bütçesi gerçekten, yatırıma, üretime, ihracata, istihdama destek veren bir bütçe olmuştur ve bütçeden bu anlamda gerçekten önemli kaynakları da ayırdığımızı ifade edeyim.

Sayın Çam, özellikle veteriner, gıda mühendisliği ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yaptı. Biliyorsunuz, her sene bütçe kanunlarında açıktan atama sayıları belirlenir. Bu, 2017 yılı bütçe kanunuyla da 2017 yılında açıktan atanacak personel sayısı belirlendi. Dolayısıyla, ilgili mevzuatına göre bütçe kanunu yürürlüğe girdikten sonra Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan, Maliye Bakanının ortak çalışmasına dayalı olarak Bakanlar Kurulumuz burada ihtiyaç duyulan alanlarda hangi unvanda kamu personeli istihdamı için açıktan atama yapılacağını belirleyecek. Tabii ki burada talepler önemlidir, toplumun ihtiyaçları ve beklentileri önemlidir. Biz de, bugüne kadar olduğu gibi, 2017 yılında personel politikasını oluştururken bu beklentileri de dikkate alan bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Diğer taraftan, bütçe disiplininin de hepimiz için ne kadar önemli olduğunu hep beraber biliyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik politikalarında da gerçekten aktüeryal dengeleri dikkate alan, Sosyal Güvenlik sisteminde de disiplin alan bir yaklaşımı benimsediğimizi özellikle ifade edeyim.

Sayın Kayan, Kırklareli'ndeki bir hastaneyle ilgili değerlendirmede bulundular ama müsaade ederseniz -şu anda hazırda bir bilgim yok- Sağlık Bakanlığından gerekli araştırmaları yaptıktan sonra sizin de ifade ettiğiniz hususlarla ilgili durum nedir ayrıca size bilgi arz edelim, olur mu?

Sayın Akar, gerçekten şeker fabrikaları bizim için son derece önemli. Şeker fabrikaları bir tarafıyla şeker pancarı üretimi yapan çiftçilerimiz açısından önemli ve gerçekten şeker pancarı üreticimizi korumak, refahını artırmak, bu sektörde kazancını artırmak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Yine, şeker fabrikaları bizim için önemli, önemli bir istihdam kaynağı. Bugün Anadolu'nun dört bir tarafında fabrikalarımızda gerek geçici personel gerek kadrolu personel istihdam ediyoruz. Şeker fabrikalarımız piyasa açısından önemli, tüketici için de önemli. Orada da özellikle vatandaşımızın...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Bakanım, tamamlayın lütfen.

Bir dakika...

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Sayın Bakan, soruma cevap vermediniz. Cevap bekliyorum ben.

BAŞKAN - Sayın Tüm, lütfen. Sayın Tüm...

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - ...uygun fiyatlarla şeker teminine de imkân sağlamaya çalıştığımızı özellikle ifade edeyim.

MEHMET TÜM (Balıkesir) - Ama, ben milletvekili olarak soruma cevap bekliyorum, bundan doğal ne olabilir ki yani şu anda?

BAŞKAN - Sayın Tüm, şu anda Bakanı dinliyorum; kusura bakmayın, sizi dinleyemiyorum.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt) - Sayın Hürriyet, bor yataklarıyla ilgili, tahmin edeceğiniz gibi, elimde hazır bilgi yok. Ama, gerek yol yapımıyla ilgili gerekse burada organize sanayi bölgeleriyle ilgili gerekli bilgileri alalım. Ama, şunu ifade edeyim: Eğer ülke olarak kalkınacaksak, sanayiyi büyüteceksek organize sanayi bölgeleri çok önemli. Organize sanayi bölgelerinin hem sayısını artırıyoruz hem de organize sanayi bölgelerindeki kullanılabilir arsa miktarlarını artırıp özellikle de yatırım yapıyoruz. Bu bölgede de ihtiyaç varsa her zaman için tabii ki bu konularda da gerekli çalışmalar yapılır.

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.